Hallituksen kokous 5/2020

Julkaistu:

Aika: 17.3.2020

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja, poissa

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Pentikäinen:

  • Osallistui Allianssin Vaikuttavuusverkoston tapaamiseen 5.3.
  • Osallistui Olympiakomitean Vaikuttamisklinikkaan 6.3. yhdessä pääsihteerin kanssa
  • Vapuheenjohtaja Ahl ja korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Ansala osallistuivat Liikkujan polku -verkoston vaikuttamisen teemaryhmän tapaamiseen 6.3

Varapuheenjohtaja Vallimäki:

  • Kävi kummitapaamisella ODiakon luona 2.3.
  • Tapasi Tuudoa 11.3. pääsihteerin kanssa

Pääsihteeri Bolander:

  • Koronatilanteesta johtuen OLL:n toimisto on siirtynyt etätöihin 16.3. alkaen.
  • Osallistui Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon 26.3.
  • Osallistui OSS Järjestöpalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 4.3.
  • Osallistui urheiluyhteisön kestävän kehityksen iltapäivään 5.3. yhdessä koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Rantahalvarin kanssa

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 4/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Päätettiin valita liittokokouspaikaksi Kuortaneen urheiluopisto.

4. Hyväksyttiin korjattu tilinpäätös vuodelta 2019 esitettäväksi liittokokoukselle.

5. Hyväksyttiin Holiday Clubin jäsenetu ja valtuutettiin puheenjohtaja Pentikäinen ja pääsihteeri Bolander allekirjoittamaan sopimus.

6. Päätettiin talousvaliokunnan kokoonpanoksi Antti Pentikäinen (OLL:n hallituksen edustaja), Onni Kuparinen (KOE), Johanna Lindh (METKA), Tiina Salmi (VYY), Tea Sissonen (Helga) ja Ida Bolander (valiokunnan sihteeri ja esittelijä).

7. Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2019 esitettäväksi liittokokoukselle

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon