Hallituksen kokous 4/2020

Julkaistu:

Aika: 25.2.2020

Paikka: OLL:n toimisto, Lapinrinne 2, Helsinki

Läsnä:

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Nita Vallimäki, varapuheenjohtaja

Sanna-Maria Ahl, varapuheenjohtaja

Ilona Raimas, hallituksen jäsen

Liisa Reinola, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Pentikäinen:

  • Osallistui akateemisen kyykän MM-kilpailuihin yhdessä hallituksen jäsen Raimaksen kanssa
  • Tapasi Polamk:n ja AYY:n edustajiston
  • Osallistui KUPLA-hankkeen ohjausryhmään
  • Osallistui palkansaajakeskusjärjestöjen aamiaistilaisuuteen

Varapuheenjohtaja Vallimäki:

  • Järjestettiin liikuntatuutorointipäivä 11.2. ja liikunnan sektoritapaaminen 12.-13.2.
  • Osallistui SYL:n seminaariin yhdessä puheenjohtaja Pentikäisen kanssa
  • Tapasi SHS:n, SAMO:n ja HELGA:n

Varapuheenjohtaja Ahl:

  • Tapasi KOE:n ja LTKY:n

Pääsihteeri Bolander:

  • Osallistui Allianssin Järjestöonnistujat -tilaisuuteen (aiheena luottamushenkilöt ja työntekijät yhteistyössä)
  • Osallistui yhdessä viestintäasiantuntija Hardwickin kanssa Osana yhteistä ratkaisua Oy:n strategiaklinikkaan ja -iltaan

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 3/2020 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi liittokokoukselle. Päätettiin esittää liittokokoukselle tilikauden alijäämän -1515,67€ kuittaamista aikaisempien vuosien ylijäämistä.

4. Hyväksyttiin reaalitalousarvio vuodelle 2020.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Takaisin dokumenttiarkistoon