Hallituksen kokous 9/2023

Julkaistu:

Aika: 25.4.2023 klo 9.47–10.04
Paikka: Etäkokous
Läsnä: puheenjohtaja Emilia Junnila, varapuheenjohtaja Lari Koskinen, hallituksen jäsen Pekko Pirhonen sekä pääsihteeri Niko Peltokangas ja työharjoittelija Tekla Hahl
Poissa: varapuheenjohtaja Atte Kolehmainen

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 08/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Allekirjoitettiin tilinpäätös vuodelta 2022 ja esitettiin liittokokoukselle 28 779,09 euron ylijäämän siirtämistä aikaisempien vuosien yli-/alijäämätilille. Vahvistettiin vuoden 2022 toimintakertomus esitettäväksi liittokokoukselle.

Takaisin dokumenttiarkistoon