Hallituksen kokous 7/2023

Julkaistu:

Aika: 21.3.2023 klo 14.36–15.10
Paikka: Etäkokous
Läsnä: Puheenjohtaja Emilia Junnila, varapuheenjohtaja Atte Kolehmainen, varapuheenjohtaja Lari Koskinen, hallituksen jäsen Pekko Pirhonen sekä pääsihteeri Niko Peltokangas

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi Oleg Matytsinin kirje sekä ilmoitusasiat tapaamiskalenterin ja keskustelun mukaisesti.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 06/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Valittiin liittokokouksen 8.–9.11.2023 paikaksi Varalan urheiluopisto Tampereella.

Päätettiin, että liitto vastaa puheenjohtajan Value based leadership -koulutukseen liittyvistä osallistumis- ja matkakuluista. (Varapuheenjohtaja Koskinen toimi kokouksen puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.)

Järjestötoiminta ja viestintä

Päätettiin, että osallistutaan LAUREAMKOn vapputapahtumaan sekä tarjotaan etänä toteutettavaa toimintaa jäsenyhteisöjen vapputapahtumiin, ja keskustellaan opiskelijatapahtumiin osallistumisen periaatteista seuraavassa aamukoulussa. Todettiin lisäksi, että puheenjohtaja osallistuu NUORI2023-tapahtumaan ja pääsihteeri Paltan kevätkokoukseen. (Hallituksen jäsen Pirhonen poistui kohdan käsittelyn aikana.)

Nimettiin varapuheenjohtaja Koskinen maaedustajaksi FISU Volunteer Leaders Academyyn.

Takaisin dokumenttiarkistoon