Hallituksen kokous 4/2023

Julkaistu:

Aika: 7.2.2023 klo 9.30
Paikka: Etäkokous
Läsnä: Emilia Junnila, puheenjohtaja, Lari Koskinen, varapuheenjohtaja, Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen ja Niko Peltokangas, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi tapaamiskalenterin ja keskustelun mukaisesti.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 03/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Hyväksyttiin Calumet Oy:n tarjous strategiatyön fasilitoinnista. Puheenjohtaja ja pääsihteeri voivat päättää tarjoukseen sisältyvän option käytöstä.

Järjestötoiminta ja viestintä

Todettiin, että puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuvat EUSA:n jäsenliittojen Ukraina-solidaarisuustapaamiseen ja Olympiakomitean toimitusjohtajan 50-vuotisjuhlaan.

Tapahtumat ja koulutukset

Hyväksytään kisakonsultoinnin hinnoittelu liitteen​​​​​​​ mukaisesti.

Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat

Keskusteltiin liiton strategiatyöryhmän nimeämisestä. Varsinaisista jäsenyhteisöistä on tullut kuusi esitystä työryhmän jäseniksi. Lisäksi ryhmään etsitään yhteistoimintajäsenten sekä muiden sidosryhmien edustajia. Tavoitteena on nimetä työryhmä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Takaisin dokumenttiarkistoon