Hallituksen kokous 3/2023

Julkaistu:

Aika: 31.1.2023 klo 10.24–11.07
Paikka: Etäkokous
Läsnä: Emilia Junnila, puheenjohtaja, Atte Kolehmainen, varapuheenjohtaja, Lari Koskinen, varapuheenjohtaja, Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen ja Niko Peltokangas, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi tapaamiskalenterin ja keskustelun mukaisesti.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 02/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Päätettiin palkata Jorma Alastalo projektityöntekijäksi liikuntatuutoritoimintaan noin yhden kuukauden työpanoksella ja työehtosopimuksen mukaisella palkkauksella. Valtuutettiin pääsihteeri sopimaan työsuhteen yksityiskohdista.

Päätettiin jättää vuosijuhlakoordinaattorin hakukuulutus pöydälle.

Järjestötoiminta ja viestintä

Päätettiin osallistua RaflaRumba Approille.

Päätetään, että hallituksen jäsenet voivat osallistua toimikauden aikana liiton kustannuksella neljän valitsemansa opiskelija- tai ylioppilaskunnan vuosijuhliin. Kattojärjestöjen ja muiden sidosryhmien vuosijuhliin ja tapahtumiin osallistumisesta liiton kustannuksella päätetään tapauskohtaisesti.

Takaisin dokumenttiarkistoon