Hallituksen kokous 2/2023

Julkaistu:

Aika: 24.1.2023 klo 9.51–10.50
Paikka: Etäkokous
Läsnä: Emilia Junnila, puheenjohtaja, Lari Koskinen, varapuheenjohtaja, Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen, ja Niko Peltokangas, pääsihteeri
Poissa: Atte Kolehmainen, varapuheenjohtaja

Ilmoitusasiat

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi tapaamiskalenterin ja keskustelun mukaisesti.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 01/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Muutettiin viestintäasiantuntija Kristiina Tepon työsopimus kokoaikaiseksi (37,5 tuntia viikossa) ajalle 27.1.–24.3.2023.

Nimettiin liiton häirintäyhdyshenkilöiksi varapuheenjohtaja Atte Kolehmainen ja viestintäasiantuntija Kristiina Teppo.

Päätettiin liittokokouksen ajankohdaksi 8.–9.11.2023. Kokouspaikasta päätetään kilpailutuksen jälkeen. Evästettiin pääsihteeriä pyytämään tarjoukset Varalan urheiluopistolta Tampereelta, Tanhuvaaran urheiluopistolta Savonlinnasta sekä sopivista majoitus- ja kokoustiloista Jyväskylästä.

Avattiin strategiatyöryhmän haku ja päätettiin hakuajaksi 25.1.–6.2. Hyväksyttiin hakukuulutus.

Järjestötoiminta ja viestintä

Päätettiin, että puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuvat EUSA-FISU-seminaariin 23.–26.3., ja FISU:n ylimääräisessä liittokokouksessa 15.3. liittoa edustaa puheenjohtaja, ja puheenjohtaja ja pääsihteeri valtuutetaan nimeämään mahdollinen varaedustaja. Todettiin lisäksi, että varapuheenjohtajat pitävät rastia METKAn fuksiaisissa, puheenjohtaja osallistuu METKAn vuosijuhliin ja kaikki halukkaat SAMOKin Ystiksiin.

Tapahtumat ja koulutukset

Hyväksyttiin Liikkuva korkeakoulu -päivien 15.–16.2.2023 kustannukset.

Takaisin dokumenttiarkistoon