Hallituksen kokous 19/2022

Julkaistu:

Aika: 1.–3.11.2022

Paikka: Vuokatin urheiluopisto

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja
Jani Ressi, varapuheenjohtaja
Tekla Hahl, arapuheenjohtaja

Niko Peltokangas, pääsihteeri
Jussi Ansala, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija
Jorma Alastalo, korkeakoululiikunnan koordinaattori
Markku Rantahalvari, tapahtuma- ja koulutusasiantuntija
Kristiina Teppo, viestintäasiantuntija
Bennie Wardi, liittokokouksen puheenjohtaja, alumni
Joonas Suikula, työryhmäpuheenjohtaja, alumni
Nita Vallimäki, työryhmäpuheenjohtaja, alumni

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Hahl ja pääsihteeri Peltokangas

  • SAMOKin liittokokous 27.10. Tampereella

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 18/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Päätettiin esittää liittokokoukselle toimintasuunnitelmaan seuraavaa kirjausta, joka korvaa rivit 253–255: Strategiakauden päättyessä laadimme seuraavaan liittokokoukseen uuden strategian, joka sisältää askelmerkit uuden jäsenmallin käyttöönottamiseksi, ja valmistelemme jäsenmallin vaatimat sääntömuutokset. Strategian ja jäsenmallin laatimisen ohjaavia periaatteita ovat liiton perustehtävän kirkastaminen, opiskelijajohtoisuuden säilyttäminen, yhteyden vahvistaminen korkeakouluihin ja niiden liikuntatoimiin sekä palvelujen määritteleminen ja niiden kohdistaminen ensisijaisesti jäsenille. Perustamme strategiatyöhön työryhmän jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien edustajista.

Lisäksi päätettiin lisätä toimintasuunnitelman tausta-osioon riville 250 seuraavaa: Strategian laatimisessa ja jäsenmallin kehittämistyön loppuunsaattamisessa huomioidaan vuoden 2022 aikana ja liittokokouksen yhteydessä jäsenyhteisöjen kanssa käydyt keskustelut selonteossa käsiteltyjen eri jäsenmallien vahvuuksista ja heikkouksista.

(Suikula ja Vallimäki saapuivat kokoukseen liittokokousasioiden käsittelyn aikana. Ansala, Alastalo, Rantahalvari, Teppo, Wardi, Suikula ja Vallimäki poistuivat kokouksesta liittokokousasioiden käsittelyn aikana.)

Päätetään esittää kokoukselle vastaukset työryhmien muutosesityksiin.

Tapahtumat ja koulutukset

Valtuutettiin pääsihteeri hoitamaan hotellivaraukset keskustelun ja osallistujien aikataulujen mukaan. Tapaamiseen osallistuvat Teppo, Ansala ja Lumme sekä tarvittaessa Hahl.

Takaisin dokumenttiarkistoon