Hallituksen kokous 18/2022

Julkaistu:

Aika: 24.10.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja
Jani Ressi, varapuheenjohtaja
Tekla Hahl, varapuheenjohtaja
Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Niko Peltokangas, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Hahl

  • Liikkumisen edistämisen mini-interventiomallipalaveri 24.10.

Varapuheenjohtaja Ressi

  • Laureamkon edustajiston kokous 19.10.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 17/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Päätettiin somia määräaikainen työsopimus Jorma Alastalon kanssa korkeakoululiikunnan koordinaattorina 10.–30.11.2022.

Järjestötoiminta ja viestintä

Päätettiin kannattaa Allianssin varapuheenjohtajaksi Miisa Tervalaa.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Hyväksytään esitys liittokokouksen kannanotoksi.

Takaisin dokumenttiarkistoon