Hallituksen kokous 17/2023

Julkaistu:

Aika: 5.9.2023 klo 10.37–11.10
Paikka: Etäkokous
Läsnä: puheenjohtaja Emilia Junnila, varapuheenjohtaja Lari Koskinen, hallituksen jäsen Pekko Pirhonen ja pääsihteeri Niko Peltokangas
Poissa: varapuheenjohtaja Atte Kolehmainen varapuheenjohtaja

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi talouden kolmannesvuosikatsaus ja todetaan samalla, että reaalitalousarviota on tarkennettu opiskelijaliikunnan 100-vuotisjuhlavuoden muiden tulojen (0 euroa) ja henkilöstökulujen (4000 euroa) osalta.

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat tapaamiskalenterin ja keskustelun mukaisesti.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 16/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Hyväksyttiin liittokokouksen kutsu ja osallistumismaksut liitteen mukaisesti.

Järjestötoiminta ja viestintä

Päätettiin, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Koskinen vastaavat Laureamkon fuksiaisiin osallistumisesta 12.9. ja varapuheenjohtaja Koskinen edustaa liittoa TREY:n vuosijuhlassa 14.10.

Tapahtumat ja koulutukset

Hyväksyttiin Grafilinkan tarjous Opiskelijaliikunta 100 -juhlavuoden visuaalisen ilmeen toimittamisesta.

Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat

Keskusteltiin liittokokouksen ja sen työryhmien puheenjohtajien kutsumisesta.

Takaisin dokumenttiarkistoon