Hallituksen kokous 17/2022

Julkaistu:

Aika 17.10.2022

Paikka Etäkokous

Läsnä:

Jani Ressi, varapuheenjohtaja
Tekla Hahl, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Niko Peltokangas, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Varapuheenjohtaja Ressi

  • Liikuntatuutoriseminaari Tampereella 12.–13.10.

Varapuheenjohtaja Hahl

  • Padelin OSM-kisat Keljossa 15.10.

Hallituksen jäsen Pirhonen

  • Liikuntatoimien valiokunnan kokous Sporttitalolla 13.10.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 16/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Merkittiin tiedoksi talouden neljännesvuosikatsaus 1.1.–30.9. ja päätettiin esittää se liittokokoukselle.

Päätettiin, että korkeakoululiikunnan asiantuntija Anni Liina Ikosen työaika on työntekijän omasta toiveesta 60% työsopimuksen mukaisesta työajasta 9.1–4.6.2023.

Päätettiin purkaa tapahtuma- ja koulutusasiantuntija Markku Rantahalvarin osa-aikainen lomautus 17.10.2022 lähtien.

Takaisin dokumenttiarkistoon