Hallituksen kokous 16/2023

Julkaistu:

Aika: 29.8.2023 klo 10.40–10.52
Paikka: Etäkokous
Läsnä: puheenjohtaja Emilia Junnila, varapuheenjohtaja Lari Koskinen, hallituksen jäsen Pekko Pirhonen ja pääsihteeri Niko Peltokangas
Poissa: varapuheenjohtaja Atte Kolehmainen

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi, että Emilia Öfverström ei jatka strategiatyöryhmän jäsenenä.

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat tapaamiskalenterin ja keskustelun mukaisesti.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 15/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Hyväksyttiin strategian 2024–2028 ja sen taustapaperin luonnokset lähetettäväksi lausuntokierrokselle.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelman 2024 luonnos lähetettäväksi lausuntokierrokselle.

Järjestötoiminta ja viestintä

Todettiin, että varapuheenjohtaja Koskinen on osallistumassa Automaatio-opiskelijoiden killan vuosijuhlille 16.9.

Takaisin dokumenttiarkistoon