Hallituksen kokous 14/2023

Julkaistu:

Aika: 15.8.2023 klo 10.28–10.43
Paikka: Etäkokous
Läsnä: puheenjohtaja Emilia Junnila, varapuheenjohtaja Atte Kolehmainen, varapuheenjohtaja Lari Koskinen, hallituksen jäsen Pekko Pirhonen ja pääsihteeri Niko Peltokangas

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat keskustelun ja tapaamiskalenterin mukaisesti.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 13/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Valittiin Nicklas Nyman juhlavuosikoordinaattoriksi. Valtuutettiin pääsihteeri sopimaan työsuhteesta seuraavin ehdoin: Työ vastaa noin 2 kuukauden työmäärää elokuun 2023 ja huhtikuun 2024 välisenä aikana ja palkkaus perustuu liiton palkkausjärjestelmään. Työtehtävät ovat vuosijuhlajärjestelyjen koordinointi, muiden juhlavuoden tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä toimiston muiden toimijoiden kanssa, tapahtumien markkinointi ja toiminnasta tiedottaminen yhdessä viestintäasiantuntijan kanssa sekä juhlavuoden yhteistyökumppaneiden hankkiminen.

Järjestötoiminta ja viestintä

Päätettiin, että varapuheenjohtaja Koskinen vastaa osallistumisesta METKAn fuksiaisiin 6.9. ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Koskinen Helgan fuksiaisiin 14.9., pääsihteeri edustaa liittoa EUSA:n liittokokouksessa Turkin Kusadasissa 12.–15.10. ja varapuheenjohtaja Koskinen edustaa liittoa ja pääsihteeri toimii varaedustajana FISU:n liittokokouksessa Sveitsin Genevessä 17.–18.11.

Hyväksyttiin Avoinen tarjous nettisivupäivityksistä.

Muut mahdollisesti esiin tulevat asiat

Pääsihteeri kertoi liittokokouksen järjestelyistä.

Takaisin dokumenttiarkistoon