Hallituksen kokous 14/2022

Julkaistu:

Aika: 26.9.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja
Jani Ressi, varapuheenjohtaja
Tekla Hahl, varapuheenjohtaja
Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Niko Peltokangas, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Päätettiin merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme

 • LTKY:n kummitapaaminen 22.9.
 • Syksyn suunnittelupäivä 2/2
 • Olympiakomitean vaalistratti 29.8.
 • Mieli liikkeelle opiskeluyhteisössä -webinaari 31.8.
 • Laureamkon tapaaminen 19.9.
 • Olympiakomitean vaikuttamisklinikka 19.9.
 • Olympiakomitean johdon tapaaminen 16.9.

Varapuheenjohtaja Hahl

 • Tikissä työelämään -seminaari (etä) 23.8.
 • Syksyn toiminnansuunnittelupäivä 25.8.
 • JYYn kummitapaaminen Jyväskylässä 2.9.
 • Työterveysfysioterapeutin ergonomiakäynti 5.9.
 • Suuri liikuntakeskustelu (Jyväskylä) : Sateenkaari-ihmiset liikunta-alalla 6.9.
 • Työnohjaus 7.9.
 • LKK-verkoston tapaaminen (etä) 15.9.
 • Sektoritapaaminen Tampereella 13.–14.9.
 • Liikkumisen mini-interventiomallin suunnittelupalaveri 20.9.
 • Olympiakomitean vaikuttamisklinikka 20.9.
 • TREYn kummitapaaminen ja edustajiston kokouksessa OLL-esittely 21.9.

Varapuheenjohtaja Ressi

 • Opiskelijaliitto Pron kiipeilytapahtuma 20.9.
 • Metropolia Pedaparvi 20.9.
 • HUMAKOn kummitapaaminen 9.9.
 • METKAn liikuntatuutorikoulutus 5.9.
 • Pedaforum 25.8.
 • Sektoritapaaminen Tampereella 13.–14.9.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttii hallituksen kokouksen 13/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Todettiin Turun yliopiston ylioppilaskunnan eroavan liiton jäsenyydestä ja jäsenoikeuksien ja -velvollisuuksien päättyvän 1.10.2022 kuluvan vuoden jäsenmaksua lukuunottamatta.

Hyväksyttiin MOVEO-liikunta- ja hyvinvointipalvelut liiton yhteistoimintajäseneksi. Päätettiin periä loppuvuoden jäsenmaksuna 125 euroa.

Takaisin dokumenttiarkistoon