Hallituksen kokous 13/2023

Julkaistu:

Aika: 16.6.2023 klo 9.01–9.36
Paikka: Etäkokous
Läsnä: puheenjohtaja Emilia Junnila, varapuheenjohtaja Atte Kolehmainen, varapuheenjohtaja Lari Koskinen ja hallituksen jäsen Pekko Pirhonen sekä pääsihteeri Niko Peltokangas

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi selvitys paikallisen erän kohdentamisesta liitteen mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijakunnan eroilmoitus.

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat keskustelun ja tapaamiskalenterin mukaisesti.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 12/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Valittiin viestintäasiantuntijan sijaiseksi Kukka Maria Ahokas ja varalle Tuulia Viljanen.

Järjestötoiminta ja viestintä

Päätettiin, että pääsihteeri edustaa liittoa OSS-Järjestöpalvelujen yhtiökokouksessa 16.6., halukkaat osallistuvat SAMOKin 27.6. ja Lukiolaisten liiton 29.6. SuomiAreena-tilaisuuksiin, varapuheenjohtaja Koskinen edustaa liittoa Eurooppanuorten Linnaseminaarissa 18.–20.8. ja puheenjohtaja vastaa osallistumisesta Laureamkon hyvinvointiapproille Hyvinkäällä 7.9. Todettiin lisäksi, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Koskinen, pääsihteeri, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija, korkeakoululiikunnan asiantuntija ja viestintäasiantuntija osallistuvat 27.–30.6. järjestettävään SuomiAreenaan, johon pääsihteeri on hankkinut majoituksen hallituksen aamukoulun 21.3. keskustelun mukaisesti.

Tapahtumat ja koulutukset

Valtuutettiin pääsihteeri ja tapahtuma- ja koulutusasiantuntija tekemään webinaarin tuottamisen edellyttämät hankinnat enintään 2000 euroon asti.

Takaisin dokumenttiarkistoon