Hallituksen kokous 12/2022

Julkaistu:

Aika 8.8.2022

Paikka Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja
Jani Ressi, varapuheenjohtaja
Tekla Hahl, varapuheenjohtaja
Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Ida Bolander, pääsihteeri

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 11/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Hyväksyttiin liittokokousmateriaalit (toimintasuunnitelma 2023, talousarvio 2023, talousarvion taustapaperi 2023, yhdenvertaisuussuunnitelma, jäsenmallien selonteko) lausuntokierrokselle stilistisin muutoksin.

Takaisin dokumenttiarkistoon