Hallituksen kokous 11/2022

Julkaistu:

Aika 1.8.2022

Paikka Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja
Jani Ressi, varapuheenjohtaja
Tekla Hahl, varapuheenjohtaja
Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme:

  • Toimiston jäsenyystyöpaja 21.6.
  • Suomi on voittanut kaksi mitalia Puolassa järjestetyissä EUSA Gameseissa

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 10/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Avattiin haku viestintäasiantuntijan sijaisen löytämiseksi.

Merkittiin tiedoksi alustava neljännesvuosikatsaus.

Purettiin pääsihteeri Bolanderin lomautus 15.8.2022 alkaen. (Bolander poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.)

Takaisin dokumenttiarkistoon