Hallituksen kokous 10/2023

Julkaistu:

Aika: 9.5.2023 klo 10.44–11.13
Paikka: Etäkokous
Läsnä: puheenjohtaja Emilia Junnila, varapuheenjohtaja Atte Kolehmainen, varapuheenjohtaja Lari Koskinen ja hallituksen jäsen Pekko Pirhonen sekä pääsihteeri Niko Peltokangas

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi yleisavustuksen selvitys sekä muut ilmoitusasiat tapaamiskalenterin ja keskustelun mukaisesti.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 09/2023 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Valittiin Niko Peltokangas jatkamaan pääsihteerin sijaisena 1.8.2023–31.5.2024 nykyisin työsuhteen ehdoin. (Peltokangas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi ja Koskinen toimi sihteerinä.)

Valittiin Kristiina Teppo jatkamaan viestintäasiantuntijan sijaisena 1.8.2023–31.5.2024 kokoaikaisella työajalla.

Hyväksyttiin paikalliset työehdot liitteen mukaisesti.

Järjestötoiminta ja viestintä

Päätettiin, että Lari Koskinen edustaa liittoa Suomen Olympiakomitean kevätkokouksessa 30.5.

Todettiin lisäksi, että puheenjohtaja osallistuu paneelikeskusteluun Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen julkistustilaisuudessa 31.5., puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuvat Olympiakomitean jäsenjärjestöjen tapaamiseen 19.6. ja halukkaat osallistuvat Suomen lukiolaisten liiton Lakkiaisskumpille 2.6., Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana sote-alan koulutuksia -selvityksen julkistamistilaisuuteen 6.6. sekä Helsingin yliopiston ja ylioppilaskunnan cocktailtilaisuuteen 27.6. ja Kestävä terveydenhuolto -aamiaistilaisuuteen 28.6.

​​​​​​​Tapahtumat ja koulutukset

Hyväksyttiin Liikkuva korkeakoulu -päivien 16.–17.5. kustannusarvio liitteen mukaisesti.

Takaisin dokumenttiarkistoon