Hallituksen kokous 1/2023

Julkaistu:

Aika: 4.1.2023 klo 11.15–12.01

Paikka: Sporttitalo ja Google Meet

Läsnä: Emilia Junnila, puheenjohtaja, Atte Kolehmainen, varapuheenjohtaja, Lari Koskinen varapuheenjohtaja, Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen, Niko Peltokangas, pääsihteeri

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 20/2022 pöytäkirja.

Hallituksen järjestäytyminen

Todettiin, että

  • liiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Emilia Junnila, varapuheenjohtajat Atte Kolehmainen ja Lari Koskinen sekä hallituksen jäsen Pekko Pirhonen
  • puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat liiton työvaliokunnan ja
  • hallituksen toimintaa ohjaavat liiton perussäännöt, hallituksen työjärjestys, hallinto-ohjesääntö, merkkiohjesääntö, Urheilujärjestöjen työehtosopimus, OLL:n paikalliset työehdot, Terveydenhuollon toimintasuunnitelma, matkustusohjesääntö, talousohjesääntö ja hankintaohjesääntö.

Päätettiin hyväksyä henkilöstön edustajan kanssa neuvotellut OLL:n paikalliset työehdot 2023–2024 liitteen mukaisesti.

Päätettiin hallituksen tehtävä- ja kummiorganisaatiojaosta liitteen mukaisesti. Valittiin 1. varapuheenjohtajaksi Lari Koskinen ja 2. varapuheenjohtajaksi Atte Kolehmainen.

Päätettiin järjestää 10.1.2023 alkaen hallituksen aamukoulu viikoittain tiistaisin kello 9.30 sekä sen yhteydessä hallituksen kokous aina tarvittaessa. Tästä poikkeavat kokoukset kutsutaan koolle edellisessä kokouksessa tai Slack-viestillä.

Hallinto, henkilöstö ja talous

Päätettiin hakea puheenjohtaja Emilia Junnilan käyttöön Nordean First Card seuraavin ehdoin: käyttöraja/kk 7000 euroa, käteisnostoraja/kk 2000 euroa; sekä irtisanoa edellisen puheenjohtajan Essi Lummen First Card.

Vahvistettiin työntekijöiden virike-eduksi 240 euroa, joka maksetaan vuonna 2023 kahdessa erässä tammikuussa ja kesäkuussa.

Päätettiin, että työntekijöillä ja työvaliokunnalla on oikeus ostaa yksi lounasseteli työpäivää kohden ja OLL:n käyttämä lounassetelin arvo vuonna 2023 on 12,70 euroa.

Järjestötoiminta ja viestintä

Todettiin, että työvaliokunta osallistuu SAMOKin Lähtölaukaukselle ja puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuvat Järjestöjohdon seminaariin. Lisäksi osallistutaan korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanjan julkaisutilaisuuteen ja Helgan fuksiaistapahtumaan. Puheenjohtaja esittelee liittoa KOEn ja LTKY:n järjestökoulutuksissa.

Päätettiin lisäksi, että osallistutaan jäsenyhteisöjen opiskelijatapahtumiin resurssien ja aikataulujen puitteissa alkoholittomia tapahtumia priorisoiden.

Päätettiin vastata FISU:n kyselyyn, että liitto vastustaa Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden osallistumista Chengdun kisoihin maiden Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vuoksi. Valtuutettiin puheenjohtaja ja pääsihteeri vastaamaan kyselyyn liiton aiempien kantojen mukaisesti.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Vahvistettiin Kohti liikkuvaa korkeakoulua 2020–2022 -hankkeen selvitys 1.6.2021–31.8.2022.

Takaisin dokumenttiarkistoon