Artiklar med kategori: Nyhet

På den här sidan hittar du alla våra publicerade nyheter, ställningstaganden, meddelanden och blogginlägg. Du kan filtrera dem enligt kategorierna nedan. Du kan också söka efter publikationer som relaterar till ett visst tema. Temana har markerats med #-tecknet i samband med varje publikation.

 • Programmet Högskolan i rörelse inleds – kom med!

  Publicerat:

  Programhelheten Skolan i rörelse som haft stor framgång på lägre utbildningsstadier kommer nu att utvidgas också till högskolorna. Studerandenas Idrottsförbund (OLL) håller på att inleda ett treårigt Högskolan i rörelse 2020‒2022-program tillsammans med universiteten och yrkeshögskolorna.

  Läs mer om artikeln: Programmet Högskolan i rörelse inleds – kom med!

 • Fokus på idrott och välbefinnande inför kommunalvalet 2021

  Publicerat:

  Idrottssektorns sektorträff samlade studerande- och studentkårernas representanter från hela landet i Helsingfors den 12‒13 februari. Samtidigt inledde OLL våra förberedelser inför kommunalvalet. Kommunalvalet var ett av sektorträffens viktigaste teman, och vi kartlade medlemmarnas önskemål och förslag för förbundets kommunalvalarbete.

  Läs mer om artikeln: Fokus på idrott och välbefinnande inför kommunalvalet 2021

 • OLL:s styrelse för 2020 har konstituerat sig

  Publicerat:

  Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2020 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan presidiet.

  Läs mer om artikeln: OLL:s styrelse för 2020 har konstituerat sig

 • Gripande tal, diskussion om jämlikhet och metaforer tagna från rymden

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbund OLL:s förbundsmöte, som samlades vid Jyväskylä universitet 20–21.11.2019, har valt en ny styrelse på fem personer att leda förbundets verksamhet 2020.

  Läs mer om artikeln: Gripande tal, diskussion om jämlikhet och metaforer tagna från rymden

 • OLL:s förbundsmöte i Jyväskylä för samman studentidrottens aktörer 20‒21.11.2019

  Publicerat:

  Representanter för studerande- och studentkårerna i hela Finland samlas till Studerandenas Idrottsförbund OLL:s förbundsmöte vid Jyväskylä universitet den 20–21 november 2019 för att besluta om studentidrottens framtid. Under förbundsmötet fastställs det hurdan verksamhet och intressebevakning som kommer att utföras nästa år för att främja studerandes fysiska aktivitet. Under förbundsmötet väljs också ordföranden och styrelsen för det kommande året.

  Läs mer om artikeln: OLL:s förbundsmöte i Jyväskylä för samman studentidrottens aktörer 20‒21.11.2019

 • Idrott får finansiering i budgetmanglingen

  Publicerat:

  Finlands regerings budgetmangling är förbi. Tillsammans med FSF och SAMOK deltog vi i att vaka budgetmanglingen vid Ständerhuset 17.9.2019. Syftet med den gemensamma vakningen var att påminna förhandlarna om att ta hänsyn till studerande när förhandlarna anlände till Ständerhuset för att förhandla om budgeten.

  Läs mer om artikeln: Idrott får finansiering i budgetmanglingen

 • Studerande utvecklade beroendeframkallande spel i Tammerfors

  Publicerat:

  Läs mer om artikeln: Studerande utvecklade beroendeframkallande spel i Tammerfors

 • Utvärdering av programmet Skolan i rörelse: Ökad kapacitet för idrottsproduktion

  Publicerat:

  Mellan januari och mars i år genomförde det Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) en extern utvärdering av programmet och spetsprojektet Skolan i rörelse för den nuvarande perioden.

  Läs mer om artikeln: Utvärdering av programmet Skolan i rörelse: Ökad kapacitet för idrottsproduktion

 • OLL:s aktörer är på semester och permitterade 14.6‒13.8.2019

  Publicerat:

  För att justera förbundets ekonomi beslöt OLL:s styrelse på sitt möte den 7 mars 2019 att permittera förbundets personal sommaren 2019.

  Läs mer om artikeln: OLL:s aktörer är på semester och permitterade 14.6‒13.8.2019

 • OLL utvecklar idrottsfrämjande för högskolestadiet som baserar sig på värderingar och acceptans

  Publicerat:

  Många av oss lider av skuldkänslor och många andra negativa känslor på grund av att vi motionerar för lite. Förändringen mot en mer fysiskt aktiv livsstil känns som en oändlig kamp mot sig själv och sina omständigheter. Den frustrerande inre kampen gör att idrott och motion lockar ännu mindre. Så ska det ju inte vara!

  Läs mer om artikeln: OLL utvecklar idrottsfrämjande för högskolestadiet som baserar sig på värderingar och acceptans

 • OLL fick igång regeringsförhandlarna

  Publicerat:

  På onsdagen den 15 maj 2019 deltog Studerandenas Idrottsförbund i studerandenas regeringsprogramvaka som hölls av Finlands studentkårers förbund FSF och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK. OLL var aktivt med hela dagen och lyfte tydligt fram sina egna mål för regeringsprogrammet. Utanför Ständerhuset kunde man också se en #studierirörelseNU-banderoll som påminde regeringsförhandlarna om vår önskan att utvidga programmet Skolan i rörelse till att verkligen omfatta högskolorna.

  Läs mer om artikeln: OLL fick igång regeringsförhandlarna

 • UKM beviljade 215 000 euro för att utveckla högskoleidrotten

  Publicerat:

  Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har beviljat totalt 215 000 euro till sex olika projekt som siktar på att utveckla högskoleidrotten. De årliga nationella utvecklingsstöden för en motionsinriktad livsstil delades ut till Studerandenas Idrottsförbund (OLL), Vasa universitet samt yrkeshögskolorna i Kajana, Lahtis, Seinäjoki och Satakunta. I högskolornas projekt ingår verksamhet som siktar på att starta idrottstjänster, aktivera verksamhetskulturen och nå studerande som rör på sig för lite.

  Läs mer om artikeln: UKM beviljade 215 000 euro för att utveckla högskoleidrotten

 • OLL:s valpanel #studierirörelseNU: partierna understöder att programmet Studier i rörelse utvidgas till högskolorna under kommande mandatperiod

  Publicerat:

  Den 13 mars höll Studerandenas Idrottsförbund (OLL) en paneldebatt med riksdagskandidaterna med temat motion i Palmsalen (Palmuhuone) på restaurang Lasipalatsi i Helsingfors. Paneldebatten vid namn #studierirörelseNU gick på djupet med de utmaningar och lösningar som finns för att främja en rörlig livsstil vid högskolorna. Paneldebattörerna var riksdagsledamöterna Paavo Arhinmäki (VF), Ritva Elomaa (Sannf), Johanna Karimäki (Gröna), Hanna Kosonen (C), Sari Multala (Saml) och Joona Räsänen (SDP). Paneldebatten leddes av Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott vid OLL och Soile Koski-Aho, ordförande för OLL år 2018.

  Läs mer om artikeln: OLL:s valpanel #studierirörelseNU: partierna understöder att programmet Studier i rörelse utvidgas till högskolorna under kommande mandatperiod

 • Hårda fakta, ballonger och nya bekantskap vid sektorträffen

  Publicerat:

  Årets första sektorträff arrangerades i Helsingfors i samband med motionstutordagen. Under den första dagen av sektorträffen stod riksdagsvalet på agendan och att bekanta oss med de nya idrottsansvariga. Samtidigt spelade vi in OLL:s valvideo. Vi kommer att berätta mer om den senare.

  Läs mer om artikeln: Hårda fakta, ballonger och nya bekantskap vid sektorträffen

 • Hyllingar och glans på OLL:s årsfest

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) firade sitt 95-åriga tillvaro den 2 februari i Helsingfors. Festen samlade ett stort antal OLL:s viktigaste intressegrupper, samarbetspartner och alumner från årens lopp.

  Läs mer om artikeln: Hyllingar och glans på OLL:s årsfest

 • #perseetpenkistä och #studierirörelseNU!

  Publicerat:

  Studerande sitter i genomsnitt cirka 11 timmar per dag. De alarmerande siffrorna förorsakas av den passiverande högskolemiljö som tvingar studerande att sitta den ena föreläsningen efter den andra utan uppfriskande pauser som är viktiga för hälsan. Vi på Studerandenas Idrottsförbund kräver att programmet Studier i rörelse ska omfatta högre stadiet under den kommande regeringsperioden.

  Läs mer om artikeln: #perseetpenkistä och #studierirörelseNU!

 • Riksdagens kulturutskott hörde OLL om idrottspolitiska redogörelsen

  Publicerat:

  Riksdagens kulturutskott bjöd in Studerandenas Idrottsförbund till ett diskussionsmöte om historiens första Idrottspolitiska redogörelse den 24 januari 2019.

  Läs mer om artikeln: Riksdagens kulturutskott hörde OLL om idrottspolitiska redogörelsen

 • OLL:s styrelse har konstituerat sig

  Publicerat:

  Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2019 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna.

  Läs mer om artikeln: OLL:s styrelse har konstituerat sig