OLL:s ekonomiutskott inledde sin verksamhet

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) förbundsmöte beslutade 20‒21.11.2019 att bilda ett ekonomiutskott för OLL. Utifrån förslag från medlemsorganisationerna utsåg förbundets styrelse ett ekonomiutskott, som höll sitt första möte den 28 april 2020.

Ekonomiutskottet har till uppgift att hjälpa styrelsen att övervaka förbundets ekonomi och budgetens verkställande. Dessutom bereder utskottet vid behov ärenden som berör förbundets ekonomi för behandling av styrelsen, till exempel ekonomiplanen på medellång sikt som utarbetas i samarbete med strategin.

Under det första mötet satte sig utskottet in i förbundets ekonomi och dess särdrag samt ställde upp mål för de kommande två åren. Mandatperioden för ekonomiutskottet som nu valts in är 2020 och 2021.

Ekonomiutskottets sammansättning 2020–2021:

Tea Sissonen (Helga), ordförande

Johanna Lindh (METKA), viceordförande

Onni Kuparinen (KOE)

Tiina Salmi (VYY)

Antti Pentikäinen (OLL)

Ida Bolander (OLL), sekreterare och föredragande

Ida Bolander

Generalsekreterare (på studieledighet)

Författarprofil: Ida Bolander

Du kanske också är intresserad av