Ansökan till ekonomiutskottet för 2023‒2024

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) har ett ekonomiutskott som övervakar och utvecklar förbundets ekonomi tillsammans med styrelsen och generalsekreteraren. I utskottet sitter åtta personer som utnämns av styrelsen. De önskas ha erfarenhet av och kompetens inom ekonomi och föreningsverksamhet.

Ekonomiutskottet träffas minst fyra gånger per år i samband med förbundets kvartalsöversikt (januari, april, juli/augusti, oktober) samt vid behov. Utskottet kan lämna in motioner som berör förbundets förvaltning och ekonomi.

OLL ber sina medlemsorganisationer om förslag på representanter till ekonomiutskottet. Dessutom kan utomstående experter väljas till utskottet. Förbundets generalsekreterare fungerar som ekonomiutskottets sekreterare. Utskottets mandatperiod är två år, till slutet av 2024. Det första mötet ordnas mellan den 12 och 16 december 2022.

Vi ber våra medlemsorganisationer att lämna in förslag på medlemmar till ekonomiutskottet senast den 30 september 2022 via e-post till adressen niko.peltokangas@oll.fi. I samband med förslaget kan man nämna om personen är tillgänglig för uppdraget som utskottets ordförande.

Du kanske också är intresserad av