Idrott får finansiering i budgetmanglingen

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Finlands regerings budgetmangling är förbi. Tillsammans med FSF och SAMOK deltog vi i att vaka budgetmanglingen vid Ständerhuset 17.9.2019. Syftet med den gemensamma vakningen var att påminna förhandlarna om att ta hänsyn till studerande när förhandlarna anlände till Ständerhuset för att förhandla om budgeten.

Resultatet av förhandlingarna i budgetmanglingen publicerades samma kväll. Till vår glädje kommer idrott och sport att få mer finansiering än under den föregående regeringen. Tillsammans med andra idrottsaktörer har OLL varit med och påverkat att idrott och sport får mer finansiering. Härnäst ser vi till att även studentidrott kommer att främjas av idrottsfinansieringen.

Vad gäller idrott var budgetmanglingens resultat som följande:

”För ett sektorsövergripande program för fysisk aktivitet föreslås det ett anslag på 6 miljoner euro och för anläggning av idrottsanläggningar 2 miljoner euro 2020. För främjande av idrott och elitidrott föreslås ett tillägg på 4,8 miljoner euro 2020. För genomförandet av den idrottspolitiska redogörelsen reserveras det 6,2 miljoner euro för 2021 och 4,5 miljoner euro för 2022 och 2023.”

Vi fortsätter vårt påverkansarbete för att försäkra att studentidrotten verkligen får den finansiering den behöver.

Läs vårt gemensamma ställningstagande till budgetmanglingen.

Jussi Ansala

Specialsakkunnig inom högskoleidrott

Författarprofil: Jussi Ansala

Du kanske också är intresserad av