Högskolan i rörelse - ett nytt trumfkort inom högskolor

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Studier i rörelse-verksamheten har sedan länge omvälvat undervisningen i grundskolor och på andra stadiet. Nu har rörelsen kommit även till högskolor. Högskolan i rörelse arbetar på att förändra högskoleundervisningskulturen och på att stöda studerandes ork genom studierna och mot arbetslivet.

Studier i rörelse-verksamheten har sedan länge omvälvat undervisningen i grundskolor och på andra stadiet. Nu har rörelsen kommit även till högskolor. Högskolan i rörelse arbetar på att förändra högskoleundervisningskulturen och på att
stöda studerandes ork genom studierna och mot arbetslivet.

Högskolan i rörelse-verksamheten bottnar i det trängande behovet att förstärka en rörlig livsstil och vardagsaktivitet genom hela livet. Genom att inpränta en rörlig livsstil försöker vi främja befolkningens hälsa och förebygga fysiska problem som orsakas av orörlighet. Motion stöder också den psykiska hälsan.

Programhelheten Skolan i rörelse började arbetet i 2009 inom den grundläggande utbildningen. I 2017 utvigdes verksamheten till andra stadiet genom Studier i rörelse. Redan 127 läroanstalter på andra stadiet är med. Arbetet bland andra stadiet pågår fortfarande.

I våras beviljades OLL ansvaret att koordinera Högskolan i rörelse-verksamheten

Högskolan i rörelse-verksamheten tillämpar vi Skolan i rörelse-programhelhetens välkända verksamhet och kultur på högskolorna. Vi gör tillämpningsarbetet genom att beakta högskolornas individuella behov.

I början av våren började vi med planeringen av Högskolan i rörelse-verksamheten genom att överväga framtida steg och framgångsmöjligheter. Vi identifierade följande faktorer som förutsättningar för framgång:

  • att högskolorna åtar sig projektet
  • hur projektet utförs på en individuell nivå
  • det lokala samarbetet.

Under våren har vi kartlagt intresserade högskolor med hjälp av studerandekår och studentkår. Högskolan i rörelse har fått ett positivt mottagande och vi har hört lysande idéer om hur högskolor skulle vilja genomföra Högskolan i rörelse-verksamheten på lokal nivå.

Utöver studerande är också högskolor och idrottsväsen med i Högskolan i rörelse-samarbetet. De har gett både oss och lokala aktörer oersättlig sakkunskap.

Vi vill särskilt tacka högskolornas ledning. Ledningen har klart förstått potentialen som Högskolan i rörelse-verksamheten har, samt dess betydelse som en investering i framtiden.

I bästa fall ser de Högskolan i rörelse som ett trumfkort i konkurrensen, eftersom framtida sökande till högskolor har blivit vana vid rörliga inlärningsmiljöer på grundskolan och andra stadiet.

Det andra trumfkortet är inlärningsresultaten, som erfarenheterna bland grundläggande studier och andra stadiet visar kan förbättras avsevärt genom bara en liten ökning i fysisk aktivitet.

Det tredje trumfkortet är olika sätt som motion kan förbättra folkhälsan, både på nationell nivå och internationellt som en del av Finlands landsvarumärke.

Framtiden för Högskolan i rörelse

Högskolan i rörelse håller även på att bli en internationell innovation. Den internationella paraplyorganisationen för studentidrottsorganisationer FISU har lanserat Healthy Campus -programmet, som har ganska likadana mål som Högskolan i rörelse-verksamheten.

För tillfället arbetar vårt Högskolan i rörelse-team på höstens utbildningar och förbereder sig inför den kommande projektansökan. Coronaviruspandemin som bröt ut under våren har fått oss att stå lite på tårna, och ännu vet vi inte om alla effekter som pandemin kommer att ha.

Vi har dock en positiv inställning på framtiden och gör allt vi kan för att främja Högskolan i rörelse-verksamhetens mål!

Vi stöder fortfarande intresserade högskolor att ta del i verksamheten. Vi vill också uppmana alla intresserade att ansöka om UKM:s nästa projektunderstöd för att finansiera åtgärderna. Det är fortfarande möjligt att bli en högskola i rörelse, så tveka inte att kontakta oss.

Du får mer information av Anni Liina Ikonen, vår sakkunniga inom idrott, eller av din OLL-fadder.

Välkommen med!

Mer information:

Anni Liina Ikonen
sakkunnig inom högskoleidrott
anniliina.ikonen@oll.fi
+358 44 780 0219

Du kanske också är intresserad av