Liikkuva korkeakoulu – uusi kilpailuvaltti korkeakoulukentällä

Julkaistu: Kategoria: Ajankohtaista Asiasanat:

Liikkuva opiskelu -toiminta on pitkään mullistanut perus- ja toisen asteen opetusta. Nyt liike on rantautunut myös korkeakouluihin. Liikkuva korkeakoulu pyrkii muuttamaan korkeakouluopetuksen kulttuuria ja tukemaan opiskelijoiden jaksamista läpi opintojen kohti työelämää. 

Keväällä saimme opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) myönteisen päätöksen Liikkuva korkeakoulu -toiminnan valtakunnallisen koordinoinnin aloittamisesta. Olemme tehneet työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi aktiivisesti jo pitkään.

Liikkuva korkeakoulu -toiminnan taustalla on kipeä tarve vahvistaa liikunnallista elämäntapaa ja arkiaktiivisuutta koko elämänkaaren ajan. Liikunnallisen elämäntavan juurruttamisella pyritään edistämään väestön terveyttä ja ennaltaehkäisemään liikkumattomuuden aiheuttamia fyysisiä haittoja. Liikunnan avulla tuetaan myös mielenterveyttä.

Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus aloitti vuonna 2009 työnsä perusopetuksen liikunnallistamisen parissa. Vuonna 2017 toiminta on laajentunut Liikkuva opiskelu -ohjelman myötä toiselle asteelle. Toisesta asteesta mukaan on lähtenyt jo 127 oppilaitosta ja työ siellä jatkuu siellä edelleen.

Keväällä OLL:lle myönnettiin vastuu koordinoida Liikkuva korkeakoulu -toimintaa

Liikkuva korkeakoulu -toiminnassa Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuudesta tuttua toimintaa ja kulttuuria jalkautetaan korkea-asteelle. Teemme tätä jalkauttamistyötä ottamalla huomioon korkeakoulujen yksilölliset tarpeet.

Aloitimme suunnittelutyön alkukeväästä pohtimalla toiminnan tulevia askeleita ja onnistumisen edellytyksiä. Tunnistimme seuraavat tekijät onnistumisen edellytyksiksi:

  • korkeakoulujen sitoutuminen
  • yksilöllinen toteutustapa
  • paikallinen yhteistyö

Kevään aikana olemme kartoittaneet kiinnostuneita korkeakouluja opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien kautta. Liikkuva korkeakoulu on saanut positiivisen vastaanoton ja herättänyt todella upeita ja uniikkeja ideoita tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yhteistyössä on opiskelijavoimien lisäksi myös paikalliset korkeakoulut sekä liikuntatoimet, joiden kokemus omasta työkentästään on ollut korvaamatonta niin meille kuin paikallisille toimijoille.

Haluamme osoittaa erityiskiitokset korkeakoulujen johdolle, jossa on ymmärretty Liikkuva korkeakoulu -toiminnan potentiaali ja merkitys tulevaisuuden investointina.

Parhaimmassa tapauksessa Liikkuva korkeakoulu nähdään kilpailuvalttina, kun tulevaisuudessa korkeakouluihin hakeutuvat opiskelijat, jotka ovat jo tottuneet aikaisemmissa kouluissaan erilaisiin oppimisympäristöihin.

Toisena valttina ovat oppimistulokset, jotka voivat perus- ja toiselta asteelta saatujen kokemusten perusteella parantua huomattavasti pienellä aktiivisuuden lisääntymisellä.

Kolmantena valttina ovat erilaiset kansanterveydelliset hyödyt, jotka ovat merkittäviä niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisesti osana Suomen brändiä.


Liikkuva korkeakoulu -toiminnan tulevaisuus

Liikkuva korkeakoulu on parasta aikaa matkalla myös kansainväliseksi innovaatioksi. Kansainvälinen opiskelijaurheilujärjestöjen kattojärjestö FISU on lanseerannut Healthy Campus -ohjelman, jonka tavoitteet ovat samankaltaisia Liikkuva korkeakoulu -toiminnan kanssa.

Tällä hetkellä Liikkuva korkeakoulu -tiimimme työstää syksylle koulutuksia ja valmistautuu tulevaan hankehakuun. Keväällä puhjennut koronaviruspandemia on pitänyt meidät hieman varpaillaan, eivätkä kaikki pandemian mukanaan tuomat vaikutukset ole vielä tiedossa.

Olemme kuitenkin myönteisiä tulevaisuuden suhteen ja teemme kaikkemme Liikkuva korkeakoulu -toiminnan tavoitteiden edistämiseksi.

Tuemme edelleen kiinnostuneita korkeakouluja hakemaan mukaan toimintaan.

Kannustamme lisäksi kaikkia kiinnostuneita hakemaan toimenpiteille rahoitusta OKM:n seuraavasta hankehausta. Liikkuvaksi korkeakouluksi mukaan lähteminen on edelleen mahdollista, joten olettehan meihin yhteydessä.

Lisätietoa saat joko liikunnan asiantuntijalta Anni Liina Ikoselta tai omalta OLL-kummiltasi.

Tervetuloa mukaan!


Lisätietoa:

Anni Liina Ikonen
korkeakoululiikunnan asiantuntija
anniliina.ikonen@oll.fi
+358 44 780 0219

Sinua voisi kiinnostaa myös