Hej studentidrottsförening, ansök om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet!

Utvecklingsstödet för föreningsverksamheten (föreningsstöd) är avsett att ge barn och unga fler motions- och idrottsmöjligheter samt att utveckla mångsidig organiserad idrott och motion. Föreningsstödet beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM). Lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott kan ansöka om understöd. Mottagaren beviljas understödet som behovsprövat specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 13.11.2020.
Ansökningstiden går ut 18.12.2020 kl. 16.15.

Mer information finns på UKM:s webbplats

Om du ansöker om föreningsstöd för första gången eller behöver hjälp med att ansöka, kontakta Markku Rantahalvari, markku.rantahalvari@oll.fi, tfn 044 780 0217.

Du kanske också är intresserad av