Sverige vann välbefinnandets landskamp, berättar Firstbeat-livstillanalysen

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

I våras kartlade vi tillsammans med vår svenska motsvarighet SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) studerandenas välbefinnande som en helhet med hjälp av Firstbeat-livsstilanalysen.

Firstbeat-livsstilanalysens (exempel) variabler på en tidslinje.

Livsstilanalysen mäter återhämtning, stress och motion på basis av hjärtfrekvensen. Den möjliggör exakta, individuella och heltäckande uppgifter om studerandes välbefinnande. En mer heltäckande kartläggning av välbefinnandet är ett välkommet tillägg i OLL:s sakkunskap, som traditionellt fokuserat på att analysera motionsvanor och deras verkan.

I juni analyserade vi tillsammans med SAIF livsstilanalyserna för 40 studerande vid Satakunta yrkeshögskola, universitetet Stockholm School of Economics och Bosö Idrottsfolkhögskolan. Resultaten visar att precis som vid Sverigekampen de senaste åren, tar Sverige hem vinsten även vad gäller välbefinnandet.

Det finns mer än tio faktorer som har samband med återhämtning, stress och motion. Av dessa faktorer var tiden som användes för sömn den enda som bland finländare var längre och bättre. Svenska studerande hade dock en mer gynnsam sömntid, eftersom de återhämtade sig bättre under sömnen än finska studerande, både kvalitativt och kvantitativt.

Vad gäller resten av faktorerna i analysen, såsom stressnivån, nivån på fysisk aktivitet samt nivån och kvaliteten på återhämtning under studierna och på fritiden, hade vår västra granne alltigenom bättre mätningsresultat än finländare.

Studerandena själva lyfte fram intresset och nyhetsvärdet av mätningsdata. De kommenterade sina analyser bland annat på följande sätt:

”Jag blev överraskad av att livsstilanalysen visade att jag var stressad på kvällen, då jag kände mig mest lugn.” (svensk studerande)

”Jag blev överraskad av att min sömn var så pass återhämtande, även om jag tyckt att jag sover dåligt.” (finländsk studerande)

Exempel på en dags sammandrag av personliga mätningsresultat i Firstbeat-livsstilanalysen.


Koncepter som Firstbeat-livsstilanalysen, som är individuell och observerar välbefinnandet i större utsträckning, erbjuder högskolor ny information och bättre verktyg för att öka studerandenas välbefinnande.

Även om utredningen inte representerar det riksomfattande tillståndet i länderna, har den gett OLL ökat intresse att betrakta studerandenas välbefinnande som en helhet och utreda om vår västra granne sannerligen gör något mer eller bättre för studerandes välbefinnande.

Det finns mycket att bättra på i Finland, och när vi är klara, är det dags för revansch!

Projektet genomfördes med stöd av studentidrottsförbundet FISU:s ekonomiska stöd och i samarbete med följande organisationer:

Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Firstbeat

Samk

CampusMoWe

FISUYtterligare information:

Projektets slutrapport på engelska (en docx fil)

Anni Liina Ikonen
sakkunnig inom högskoleidrott
anniliina.ikonen@oll.fi
+358 44 780 0219

Anni Liina Ikonen

Sakkunnig inom högskoleidrott (tillgänglig mån., ons. och tors.)

Författarprofil: Anni Liina Ikonen

Du kanske också är intresserad av