Arbetsgruppssökning: Kom och planera framtiden med Studerandenas Idrottsförbund!

OLLs styrelse har beslutat att inrätta en arbetsgrupp för medlemskap och en sparringgrupp för idrottspolitiska dokument. Läs mer nedan och ansök till grupper senast 12.3.2021!

Medlemskaparbetsgrupp

Under 2000-talet har SYL och SAMOK varit medlemmar i OLL och högskolornas idrottsväsen ha gått med i OLL som samarbetsmedlemmar. Den 19 november 2020 beslutade förbundsmötet, i enlighet med den nya strategin, att ta en titt på förbunds medlemsmodell under åren 2021-2023. Vi letar nu efter medlemmar i arbetsgruppen.

Målen för medlemskaparbetsgruppen är:

 • att se över hur OLL: s nuvarande medlemsmodell fungerar
 • överväga olika medlemsalternativ (studentkårers, samarbetsmedlemmars och OLLs perspektiv)
 • undersöka effekterna av olika medlemsmodeller
 • undersöka ekonomiska effekterna av olika medlemsmodeller.

Arbetsgruppens mandatperiod är två år (2021-2022). Vi skulle vilja se representanter från studerande- och studentkårerna och högskolornas idrottsväsen i arbetsgruppen. Vi förväntar oss att medlemmarna i arbetsgruppen har en långsiktig erfarenhet av OLL eller av studentorganisationer.

Skicka din fritt formulerade ansökan till ida.bolander@oll.fi senast 12.3.2021.

Mer information:

Julia Tuuri, julia.tuuri@oll.fi, +358 44 780 0211

Ida Bolander, ida.bolander@oll.fi, +358 44 780 0210

Sparringgrupp för idrottspolitiska policydokument

Studerandenas Idrottsförbund uppdaterar nuvarandet idrottspolitiska policydokumentet och utreder förbundets och dess medlemsorganisationers nuvarande idrottspolitiska målbild. Vi annonserar en sparringgrupp för det idrottspolitiska policydokumentet uppdatera.

Skulle Du vara med?

Sparringgruppen kommer att träffas 2–3 gånger under uppdateringsprocessen. Gruppen har som uppgift att hjälpa upp det idrottspolitiska policydokumentet uppdatera. OLL:s styrelse kommer att presentera det slutliga förslaget för förbundsmötet.

Representanter för OLL:s medlemsorganisationer och högskolornas idrottsväsenden kan ansöka. Vi önskar att representanterna ska intresserad av idrottspolitik. OLL:s styrelse kommer att välja arbetsgruppens medlemmar. Datumet för det första mötet kommer att meddelas senare.

Skicka din fritt formulerade ansökan till essi.lumme@oll.fi senast 12.3.2021.

Mer information:

Essi Lumme, essi.lumme@oll.fi, +358 44 780 0216

Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, +358447800214

Ida Bolander

Generalsekreterare (på studieledighet)

Författarprofil: Ida Bolander

Du kanske också är intresserad av

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • Svenskspråkigt seminarium inom projektet Studier i rörelse 27.11.2020

  Publicerat:

  Projektet Studier i rörelse är fortsättningen på Skolan i rörelse och riktar sig till andra stadiets skolor, dvs gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och universitet.

  Läs mer om artikeln: Svenskspråkigt seminarium inom projektet Studier i rörelse 27.11.2020

 • COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

  Publicerat:

  I slutet av våren lät Statens idrottsråd (VLN) göra en utredning om läget inom idrottssektorn. Utredningen glömde helt högskolornas idrottstjänster. Studerandenas Idrottsförbund utarbetade på basis av VLN:s enkäter sin egen enkät speciellt för högskolornas idrottsväsen.

  Läs mer om artikeln: COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten