OLL fick igång regeringsförhandlarna

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

På onsdagen den 15 maj 2019 deltog Studerandenas Idrottsförbund i studerandenas regeringsprogramvaka som hölls av Finlands studentkårers förbund FSF och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK. OLL var aktivt med hela dagen och lyfte tydligt fram sina egna mål för regeringsprogrammet. Utanför Ständerhuset kunde man också se en #studierirörelseNU-banderoll som påminde regeringsförhandlarna om vår önskan att utvidga programmet Skolan i rörelse till att verkligen omfatta högskolorna.

”Den föregående regeringens spetsprojekt, programmet Skolan i rörelse, var mycket framgångsrikt och fick grundskolorna att beakta den fysiska aktivitetens betydelse i skolvärlden. Den kommande regeringen måste fortsätta arbetet där som det upphörde under föregående regeringsperiod. Programmet Skolan i rörelse bör utvidgas till högskolenivån så att högskolorna ska kunna stöda studerandenas fysiska aktivitet”, kräver Studerandenas Idrottsförbunds vice ordförande Harri Nurmi.

OLL nöjde sig ändå inte med att endast vara synlig genom vår banderoll, utan vi beslöt oss också för att hjälpa regeringsförhandlarna att orka med de uttröttande förhandlingarna. Utanför Ständerhuset delade förbundets aktiva ut energigel till deltagarna för att hjälpa dem att orka med de hårda och långa förhandlingarna. Förhandlarna fick också OLL:s mål för regeringsprogrammet. Regeringsbildare Antti Rinne fick också en energigel.

Förutom energigel hjälpte vi också förhandlarna att känna sig pigga med hjälp av OLL:s pausgymnastik, och dessutom fick de pröva på att hoppa #perseetpenkistä-hage. Under dagen kom flera av förhandlarna och pratade med oss om motion och dess betydelse. I allmänhet fick våra mål ett mycket positivt mottagande.

”Under våren har det kommit fram att alla partier vill främja motion. Det är ändå en prioritetsfråga: motion får ofta ge vika för annat när man börjar se på saker ur ett ekonomiskt perspektiv. Nu har förhandlarna ändå möjlighet att gå från ord till handling. Vi hoppas att vi kommer att få se inskrivningar som siktar på ökad motion i det kommande regeringsprogrammet”, fortsätter vice ordförande Nurmi.

Mer information:

Jussi Ansala
specialsakkunnig inom högskoleidrott
jussi.ansala@oll.fi
tfn +358 44 780 0214

Harri Nurmi
OLL:s vice ordförande
harri.nurmi@oll.fi
tfn +358 44 780 0215

Jussi Ansala

Specialsakkunnig inom högskoleidrott

Författarprofil: Jussi Ansala

Du kanske också är intresserad av