Utvärdering av programmet Skolan i rörelse: Ökad kapacitet för idrottsproduktion

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Mellan januari och mars i år genomförde det Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) en extern utvärdering av programmet och spetsprojektet Skolan i rörelse för den nuvarande perioden.

Utvärderingen har två huvudresultat:

1) Särskilt lågstadierna har utökat sin kapacitet att öka motion, dvs. sin högsta produktionsförmåga på ett betydande sätt.

2) Den ökade kapaciteten har dock inte nämnvärt realiserats som energisk motion eller fysisk aktivitet.

Att öka energisk motion och fysisk aktivitet skulle enligt NCU:s utvärdering förutsätta att de skolor och läroanstalter som deltar i programmet Skolan i rörelse vidtog gemensamt överenskomna åtgärder i större utsträckning och mer systematiskt än för närvarande.

Läs hela utvärderingen här (på finska, referat på svenska): http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/658/Liikkuva_koulu_-arviointi_2019_nettiversio.pdf

Jussi Ansala

Specialsakkunnig inom högskoleidrott

Författarprofil: Jussi Ansala

Du kanske också är intresserad av