Gripande tal, diskussion om jämlikhet och metaforer tagna från rymden

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Studerandenas Idrottsförbund OLL:s förbundsmöte, som samlades vid Jyväskylä universitet 20–21.11.2019, har valt en ny styrelse på fem personer att leda förbundets verksamhet 2020.

Till OLL:s ordförande för 2020 valdes Antti Pentikäinen från Aalto-universitetets studentkår (AUS). Till styrelsen valdes förutom ordförande Pentikäinen också vice ordförandena Sanna-Maria Ahl från Studerandekåren vid Seinäjoki yrkeshögskola – SAMO och Nita Vallimäki från Studerandekåren SAMMAKKO vid Satakunta yrkeshögskola och styrelsemedlemmarna Ilona Raimas från Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och Liisa Reinola från Seinäjoki yrkeshögskola.

“Vi har fått ihop ett fantastiskt team, och det ska bli fint att samarbeta med dem för att tackla de utmaningar som motionsbristen orsakar i högskolorna”, säger OLL:s nyvalda ordförande Pentikäinen.

Förutom att välja den nya styrelsen godkände förbundsmötet också OLL:s verksamhetsplan och budget för 2020. Verksamhetsplanens viktigaste teman är att verkligen utvidga programmet Studier i rörelse till högskolorna som programmet Högskolan i rörelse och förberedelser inför kommunalvalet 2021. Dessutom pejlar OLL högskoleidrottens framtid genom att utarbeta en ny strategi för förbundet för 2021‒2025 i samarbete med de viktigaste intressegrupperna. Förbundsmötet godkände också förbundets uppdaterade jämlikhetsplan. I jämlikhetsplanen antecknades det att OLL är en feministisk organisation. Jämlikheten diskuterades också under förbundsmötet i relation till reglerna för ett tryggare utrymme som förbundet utarbetat.

Förbundsmötet gav också ett gemensamt ställningstagande, där OLL kräver att programmet Studier i rörelse ska allokeras tillräckliga resurser inom högskolorna.

”Jag ser fram emot nästa år. Satsningar krävs i synnerhet för utvidgningen av programmet Studier i rörelse. Att utarbeta förbundets nya strategi för 2021‒2025 är också en viktig del av nästa års verksamhet”, kommenterar den blivande ordföranden Pentikäinen.

Juho Paavola, ordförande för studerandekåren SAMMAKKO vid yrkeshögskolan i Satakunta, tog emot OLL-pokalen som tack för studerandekårens aktiva roll i att starta högskoleidrottstjänsterna CampusMoWe i Satakuntaregionen.

Talet till förbundsmötet hölls av forskningscentret LIKES forskare Jouni Kallio, som en gång i tiden suttit två perioder i OLL:s styrelse och även fungerat som idrottssekreterare. Kallio, som hämtade metaforer till sitt tal ända från rymden, behandlade den inverkan som bristen på motion har på människokroppen på ett belysande och roligt sätt. I sitt tal gav Kallio även högskolestuderande praktiska tips på hur de kan öka mängden fysisk aktivitet. Bland tipsen nämnde Kallio bland annat att utveckla nya normer för att ersätta sittande samt att skapa belönande rutiner.

Forskare Jouni Kallio från forskningscentret LIKES höll festtalet till förbundsmötet.

Under årets förbundsmöte överläts OLL-pokalen till studerandekåren SAMMAKKO vid yrkeshögskolan i Satakunta. SAMMAKKO har deltagit aktivt i att starta högskoleidrottstjänsterna CampusMoWe som verkar i Satakuntaregionen.

Årets Flamma-priset (Vuoden Liekehtijä) för främjande av studerandeidrott tilldelades Kati Vastamäki från Tampereen Akateeminen Mahti. Vastamäki, som studerar matematik vid Tammerfors universitet, har länge varit aktiv inom Tammerfors högskolegemenskaps idrottssällskap Akateeminen Mahti bland annat som kassör och ordförande för fotbolls- och futsalsektionen samt som modersällskapets idrottstutor och kassör.

OLL sänder sina varmaste gratulationer till pristagarna!

Under förbundsmötet fick vi också höra åtskilliga gripande tal. De bästa bitarna och mest rörande stunderna från förbundsmötet hittar du på vår YouTube-kanal.

Du kanske också är intresserad av

 • OLL representerades på internationella förbundsmöten

  Publicerat:

  På studerandemotionens och studerandeidrottens internationella paraplyorganisationers förbundsmöten diskuterades personval, Ryssland och regeländringar. OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas som deltog i mötena berättar närmare om de viktigaste besluten.

  Läs mer om artikeln: OLL representerades på internationella förbundsmöten

 • Mio Kortelainen valdes till ordförande för Studerandenas Idrottsförbund 2024

  Publicerat:

  Den nya ordföranden för OLL, som fyller 100 år nästa år, är Mio Kortelainen från yrkeshögskolan Laurea. I år var ordförandevalet inte självklart på förhand, utan förbundets medlemmar fick vänta på den slutliga kandidatnomineringen ändå till sista minuten.

  Läs mer om artikeln: Mio Kortelainen valdes till ordförande för Studerandenas Idrottsförbund 2024

 • Studerandenas Idrottsförbund kräver jämlikhet i högskolornas idrottstjänster

  Publicerat:

  Jämlikheten, likabehandlingen och tryggheten inom högskoleidrotten måste förbättras, kräver Studerandenas Idrottsförbund (OLL) under sitt förbundsmöte, som hålls i Tammerfors de 8–9 november. Förbundet, som håller på att förbereda sig inför förbundets hundraårsjubileum, bjuder högskolegemenskaperna att bygga en jämlik högskola i rörelse tillsammans.

  Läs mer om artikeln: Studerandenas Idrottsförbund kräver jämlikhet i högskolornas idrottstjänster