Programmet Högskolan i rörelse inleds – kom med!

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Programhelheten Skolan i rörelse som haft stor framgång på lägre utbildningsstadier kommer nu att utvidgas också till högskolorna. Studerandenas Idrottsförbund (OLL) håller på att inleda ett treårigt Högskolan i rörelse 2020‒2022-program tillsammans med universiteten och yrkeshögskolorna.

I programmet fokuserar man på att öka fysisk aktivitet i vardagen vid högskolorna utöver de traditionella idrottstjänsterna. Målet är att förändra hela högskolemiljön så att aktivare val i vardagen blir lättare att göra eller till och med sker automatiskt. Målet är också att minska studerandenas galna mängder sittande.

För att uppnå de här målen bjuder OLL högskolorna och studerande- och studentkårerna att delta i att utveckla, pröva på och etablera nya lösningar tillsammans. Intresserade högskolegemenskaper får gärna kontakta OLL:s kansli!

Programmets främsta samarbetspartner är LIKES Studier i rörelse-program. Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde för idrott stöder programmet Högskolan i rörelse med hjälp av understöd.


Mer information:
Anni Liina Ikonen
sakkunnig inom högskoleidrott
anniliina.ikonen@oll.fi
+358 44 780 0219

Jussi Ansala
specialsakkunnig inom högskoleidrott
jussi.ansala@oll.fi
+358 44 780 0214

Du kanske också är intresserad av