Artiklar med tagg: Medlemsorganisationer

På den här sidan hittar du alla våra publicerade nyheter, ställningstaganden, meddelanden och blogginlägg. Du kan filtrera dem enligt kategorierna nedan. Du kan också söka efter publikationer som relaterar till ett visst tema. Temana har markerats med #-tecknet i samband med varje publikation.

 • COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

  Publicerat:

  I slutet av våren lät Statens idrottsråd (VLN) göra en utredning om läget inom idrottssektorn. Utredningen glömde helt högskolornas idrottstjänster. Studerandenas Idrottsförbund utarbetade på basis av VLN:s enkäter sin egen enkät speciellt för högskolornas idrottsväsen.

  Läs mer om artikeln: COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

 • Kandiderar du till OLL:s styrelse? Så stöder vi kampanjföring!

  Publicerat:

  Med hjälp av e-postlistor och sociala medier erbjuder vi kampanjstöd till de som söker till förbundets styrelse.

  Läs mer om artikeln: Kandiderar du till OLL:s styrelse? Så stöder vi kampanjföring!

 • Oraklet, ge mig svar, vad gör OLL:s styrelse?

  Publicerat:

  Hur ser en typisk arbetsvecka ut för styrelsen? Var arbetar styrelsen? Får medlemmarna styrelsearvoden? Vem arbetar med vem?

  Läs mer om artikeln: Oraklet, ge mig svar, vad gör OLL:s styrelse?

 • Fokus på idrott och välbefinnande inför kommunalvalet 2021

  Publicerat:

  Idrottssektorns sektorträff samlade studerande- och studentkårernas representanter från hela landet i Helsingfors den 12‒13 februari. Samtidigt inledde OLL våra förberedelser inför kommunalvalet. Kommunalvalet var ett av sektorträffens viktigaste teman, och vi kartlade medlemmarnas önskemål och förslag för förbundets kommunalvalarbete.

  Läs mer om artikeln: Fokus på idrott och välbefinnande inför kommunalvalet 2021

 • OLL:s förbundsmöte i Jyväskylä för samman studentidrottens aktörer 20‒21.11.2019

  Publicerat:

  Representanter för studerande- och studentkårerna i hela Finland samlas till Studerandenas Idrottsförbund OLL:s förbundsmöte vid Jyväskylä universitet den 20–21 november 2019 för att besluta om studentidrottens framtid. Under förbundsmötet fastställs det hurdan verksamhet och intressebevakning som kommer att utföras nästa år för att främja studerandes fysiska aktivitet. Under förbundsmötet väljs också ordföranden och styrelsen för det kommande året.

  Läs mer om artikeln: OLL:s förbundsmöte i Jyväskylä för samman studentidrottens aktörer 20‒21.11.2019

 • Hårda fakta, ballonger och nya bekantskap vid sektorträffen

  Publicerat:

  Årets första sektorträff arrangerades i Helsingfors i samband med motionstutordagen. Under den första dagen av sektorträffen stod riksdagsvalet på agendan och att bekanta oss med de nya idrottsansvariga. Samtidigt spelade vi in OLL:s valvideo. Vi kommer att berätta mer om den senare.

  Läs mer om artikeln: Hårda fakta, ballonger och nya bekantskap vid sektorträffen