Ändringar i OLL:s medlemskår

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Lapplands Universitets Studentkår (LYY) och studentkåren vid Snellman-högskolan (SKY) har meddelat att de avgår från Studerandenas Idrottsförbund, OLL. Vi tar emot dessa beklagliga besked med det allvar de kräver.

Vi vill tacka båda organisationerna för det tidigare samarbetet. Vårt arbete för att främja studenters välbefinnande och idrottskultur fortsätter. Dessa avgångsbesked och diskussionerna kring dem framhäver hur viktigt det är att föra en tillräcklig dialog mellan OLL och dess medlemskårer, vilket också har lyfts fram som ett utvecklingsmål under den pågående strategiprocessen.

OLL och dess medlemskårer har fortfarande mycket att uppnå när det gäller att öka den fysiska aktiviteten inom studielivet och studentidrotten. Vårt lag har alltid plats för LYY och SKY, om de överväger att återvända som medlemmar i OLL.

För mer information

Antti Pentikäinen
Ordförande

antti.pentikainen@oll.fi
+358 44 780 0211

Du kanske också är intresserad av

 • Ninni Kuparinen: Liikkuva korkeakoulu - Avain passiivisuuden lukkoon?

  Publicerat:

  Ninni Kuparinen on Opiskelijakunta KOE hallituksen jäsen ja Lappeenrannan kampuspuheenjohtaja. Liikunnallisesti LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella moni asia on hyvin. Mutta kehittämisen kohteita löytyy aina. Ninni kertoo oman näkökulmansa, miksi Liikkuva Korkeakoulu -toimintaa tarvitaan.

  Läs mer om artikeln: Ninni Kuparinen: Liikkuva korkeakoulu - Avain passiivisuuden lukkoon?

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet 

  Publicerat:

  Målet att öka fysisk aktivitet i högskolekulturen är invecklat, och det lönar sig att se på målgruppen ur olika synvinklar för att nå det. Naturligtvis är det viktigt att påminna om den nytta som motion har och de skador som fysisk inaktivitet orsakar, men vi behöver också mer detaljerad information när vi vill förädla det nya vi lär till verksamhet som ökar fysisk aktivitet. I augusti 2020 ordnade projektet Tikissä työelämään en serie på tre webbseminarier som granskade nyttorna med motion och idrott, men även eventuella skador, bland annat vad gäller hjärnhälsa och den nya motionsrekommendationen.

  Läs mer om artikeln: Markus Halonen: Att sprida kunskap är centralt i att främja fysisk aktivitet