Ändringar i OLL:s medlemskår

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Lapplands Universitets Studentkår (LYY) och studentkåren vid Snellman-högskolan (SKY) har meddelat att de avgår från Studerandenas Idrottsförbund, OLL. Vi tar emot dessa beklagliga besked med det allvar de kräver.

Vi vill tacka båda organisationerna för det tidigare samarbetet. Vårt arbete för att främja studenters välbefinnande och idrottskultur fortsätter. Dessa avgångsbesked och diskussionerna kring dem framhäver hur viktigt det är att föra en tillräcklig dialog mellan OLL och dess medlemskårer, vilket också har lyfts fram som ett utvecklingsmål under den pågående strategiprocessen.

OLL och dess medlemskårer har fortfarande mycket att uppnå när det gäller att öka den fysiska aktiviteten inom studielivet och studentidrotten. Vårt lag har alltid plats för LYY och SKY, om de överväger att återvända som medlemmar i OLL.

För mer information

Antti Pentikäinen
Ordförande

antti.pentikainen@oll.fi
+358 44 780 0211

Du kanske också är intresserad av