Hallituksen kokous 8/2022

Published:

Aika: 2.5.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja

Tekla Hahl, varapuheenjohtaja

Jani Ressi, varapuheenjohtaja

Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen, poissa

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme:

 • Olympiakomitean vaikuttamisklinikka 15.3.
 • SYL Avausseminaari 17.3.-18.3.
 • Laureamko kummitapaaminen 23.3.
 • Toimiston yhdenvertaisuuskoulutus 31.3.
 • Olympiakomitean jäsenasioiden info 6.4.
 • Akava opiskelijoiden tapaaminen 6.4.
 • Jäsenyystyöryhmän ensimmäinen tapaaminen 2022 7.4.
 • METKAn vuosijuhlat 9.4.
 • OKM:n tapaaminen 11.4.
 • SAMOKin laivafoorumi 12.-14.4.
 • Toimiston yhdenvertaisuuskoulutus 19.4.
 • VAMOKin tapaaminen ja tapahtumaan osallistuminen 23.4.

Varapuheenjohtaja Hahl:

 • KOTT21-tulosten julkaisuwebinaari 14.3.
 • SAMO:n kummitapaaminen 24.3.
 • KAMO:n hyvinvointituutoreiden koulutus 21.4.
 • STTK-opiskelijoiden vaalitavoitekeskustelu 25.4.
 • NUORI2022-tapahtuma 26.-27.4.

Varapuheenjohtaja Ressi:

 • AYY ja Humako kummitapaaminen 15.3.
 • HYY Kummitapaaminen 16.3.
 • Humakon ja O'Diakon kummitapaamiset 17.3.
 • Kadettitoverikunnan kummitapaaminen 18.3.
 • VAMOK Sporttitapahtuma 23.4.
 • HELGA Haalarinkastajaiset 26.4.
 • OPKU+ Vapputapahtuma 1.5.

Pääsihteeri Bolander:

 • SOSTE:n toiminnajohtajaverkosto 16.3.
 • OLL:n eettisen lautakunnan aloitustapaaminen 18.3.
 • Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfo 6.4.
 • OLL:n historiikin ohjausryhmä 19.4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 7/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeen käyttöajan muutos -hakemus lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

4. Merkittiin tiedoksi neljännesvuosikatsaus 1/2022.

5. Hyväksyttiin reaalitalousarvio vuodelle 2022.

Pääsihteeri Bolander poistui ajassa 14.36.

6. Myönnettiin opintovapaa pääsihteeri Bolanderille ajalle 1.9.2022-31.7.2023.

Pääsihteeri Bolander palasi ajassa 14.37.

7. Päätettiin lähteä tukemaan OpiskeluhuoltoKaikille -kansalaisaloitetta.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

8. Myönnettiin Norjan opiskelijaliikuntaliitolle (Norges studentidrettsforbund) oikeus järjestää salibandyn pohjoismaiden mestaruuskilpailut 12.-16.10.2022.

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Back to document archive