Hallituksen kokous 7/2022

Published:

Aika: 28.4.2022

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja

Tekla Hahl, varapuheenjohtaja

Jani Ressi, varapuheenjohtaja

Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 6/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin yleisavustuksen selvitys vuodelta 2021 liitteineen lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

4. Hyväksyttiin liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeen käyttöajan pidennys -hakemus lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

5. Päätettiin järjestää liittokokous Vuokatin urheiluopistolla 2.-3.11.2022.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Back to document archive