Hallituksen kokous 3/2022

Published:

Aika: 14.2.2022

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Essi Lumme, puheenjohtaja

Tekla Hahl, varapuheenjohtaja

Jani Ressi, varapuheenjohtaja

Pekko Pirhonen, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Lumme:

 • Toimiston toiminnansuunnittelupäivät 20.-21.1.
 • SAMOKin lähtölaukaus 24.1.
 • Olympiakomitean vastuullisuusklinikka 28.1.
 • SHS kummitapaaminen 8.2.

Varapuheenjohtaja Hahl:

 • Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (KOTT) suunnittelutapaamiset 31.1. ja 10.2.
 • SAVOTTA kummitapaaminen 3.2.
 • Opiskelijabarometrin viestintäpalaveri Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr:n kanssa

Varapuheenjohtaja Ressi:

 • Tapaaminen Suomen Urheiluliiton / Helsinki City Runin kanssa 8.2.
 • Opiskelijan kaksoisura-tapaaminen Olympiakomitean Jukka Tirrin kanssa 14.2.

Hallituksen jäsen Pirhonen:

 • Liikuntatoimien valiokunta 10.2.

Pääsihteeri Bolander:

 • Urheilumuseo on noutanut liiton arkistot ajalta 1990-2021
 • Toimisto on nyt muutettu Sporttitalolle

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2/2022 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Valtuutettiin kilpailutuksen pohjalta puheenjohtaja Essi Lumme ostamaan fasilitointipalvelua jäsenyysprojektiin Calumet Oy:lta enintään 4000 eurolla.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Back to document archive