Hallituksen kokous 2/2021

Published:

Aika: 26.1.2021

Paikka: Etäkokous

Läsnä:

Julia Tuuri, puheenjohtaja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja

Jorma Alastalo, varapuheenjohtaja

Anna Salo, hallituksen jäsen

Lisäksi

Ida Bolander, pääsihteeri

Ilmoitusasiat

1. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Puheenjohtaja Tuuri:

  • Työvaliokunta osallistui SAMOK:n lähtölaukaukselle 25.1.
  • Juili-video on nyt julkaistu
  • Talousvaliokunnan ensimmäinen kokous vuonna 2021 oli 19.1.
  • Vuoden 2021 SELL Games kilpailuja ei pidetä. Seuraavat kisat ovat 2022 Latviassa.

Pääsihteeri Bolander:

  • Pidettiin liiton toiminnansuunnittelupäivät 21.-22.1.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

2. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 1/2021 pöytäkirja.

Hallinto, henkilöstö ja talous

3. Hyväksyttiin muutos työterveyssopimukseen ja valtuutettiin pääsihteeri Bolander allekirjoittamaan sopimusmuutos.

4. Päätettiin liiton häirintäyhdyshenkilöiksi vuodelle 2021 Markku Rantahalvari ja Julia Tuuri.

5. Päätettiin täydentää hallituksen työnjakoa niin, että puheenjohtaja Julia Tuuri vastaa vastuullisuudesta vuonna 2021.

Järjestötoiminta ja viestintä

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Tapahtumat ja koulutukset

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Back to document archive