OLL:s valpanel #studierirörelseNU: partierna understöder att programmet Studier i rörelse utvidgas till högskolorna under kommande mandatperiod

Den 13 mars höll Studerandenas Idrottsförbund (OLL) en paneldebatt med riksdagskandidaterna med temat motion i Palmsalen (Palmuhuone) på restaurang Lasipalatsi i Helsingfors. Paneldebatten vid namn #studierirörelseNU gick på djupet med de utmaningar och lösningar som finns för att främja en rörlig livsstil vid högskolorna. Paneldebattörerna var riksdagsledamöterna Paavo Arhinmäki (VF), Ritva Elomaa (Sannf), Johanna Karimäki (Gröna), Hanna Kosonen (C), Sari Multala (Saml) och Joona Räsänen (SDP). Paneldebatten leddes av Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott vid OLL och Soile Koski-Aho, ordförande för OLL år 2018.

Under paneldebatten diskuterade deltagarna både generella idrottsfrågor som rör hela samhället och specifika frågor inom högskole- och studentidrotten. Generella frågor som väckte stort intresse var den Idrottspolitiska redogörelsen, som bereddes under den gångna mandatperioden, och de förslag till åtgärder som redogörelsen innehåller för att främja fysisk aktivitet i alla livsskeden. Alla paneldebattörer understödde att den Idrottspolitiska redogörelsen tas i bruk under den kommande mandatperioden så att vi kan minska de hälsoproblem och de kostnader som fysisk inaktivitet orsakar. Paneldebattörerna var också eniga om att vi utöver tipsvinstmedel måste använda budgetmedel med allmän täckning för att övervinna de utmaningar som fysisk inaktivitet medför.

Alla paneldebattörer var ense om utvecklingen av högskoleidrotten: programmet Studier i rörelse ska utvidgas till att även omfatta högskolorna. Joona Räsänen (SDP) konstaterade att det krävs en riktig resursallokering så att programmet verkligen kan utvidgas. Dessutom oroade sig alla paneldebattörer för de studerande som rör på sig mycket lite och hur vi når dem. I detta sammanhang betonade Sari Multala (Saml) att programmet Studier i rörelse är en betydande motor för att förändra verksamhetskulturen. Att Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) utvidgas till att omfatta alla högskolor och högskolestuderande ansågs också vara en ypperlig möjlighet att främja studerandes fysiska välbefinnande som del av studerandes hälso- och sjukvårdstjänster. Johanna Karimäki (Gröna) och Kike Elomaa (Sannf) poängterade att det ska finnas goda och jämlika idrottstjänster vid alla högskolor i Finland.

Idén om att inskriva idrottstjänsterna direkt i universitetslagen och yrkeshögskolelagen understöddes av paneldebattörerna. Exempelvis var Hanna Kosonen (C) redo att inskriva idrottstjänsterna i högskolelagarna. Inskrivningen i lagen motiverades bland annat med att det är det enda sättet att säkerställa att idrottstjänsterna anordnas vid högskolorna. Även de andra paneldebattörerna var intresserade av den här idén. Exempelvis konstaterade Paavo Arhinmäki (VF) att frågan borde utredas vidare under den kommande mandatperioden.

I samband med paneldebatten offentliggjorde vi vår valvideo inför riksdagsvalet, vid namn #studierirörelseNU och #perseetpenkistä. Videon skapades av OLL i samarbete med studerande- och studentkårer, och du kan se den på YouTube.

Den video som visades under paneldebatten är en del av en serie valvideor. Du kan se de andra valvideorna både på vår YouTube-kanal och i våra kanaler på sociala medier. Vi lyckades också överraska våra paneldebattörer med hukhopp. Se videon för att veta hur bra paneldebattörerna var på att göra hukhopp!

Paneldebatten avslutades med att OLL:s ordförande Joonas Suikula framförde hälsningar från förbundet till beslutsfattare och den kommande riksdagen. I sitt tal betonade Suikula att högskolorna ska stödas i att främja fysisk aktivitet bland studerande, särskilt genom programmet Studier i rörelse och en tillräcklig finansiering.

Du kan se inspelningen från paneldebatten här (debatten är på finska).

Valpanelen #studierirörelseNU är en del av OLL:s riksdagsvalskampanj. Vårt mål är att programmet Studier i rörelse ska utvidgas till högskolorna under kommande regeringsperioden.

#studierirörelseNU

#perseetpenkistä

Instagram och Twitter: @liikuntaliitto

Facebook: Opiskelijoiden Liikuntaliitto – OLL

Mer information:

Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott, jussi.ansala@oll.fi, tfn +358 44 780 0214

Joonas Suikula, ordförande, joonas.suikula@oll.fi, tfn +358 44 780 0211

Jussi Ansala

Specialsakkunnig inom högskoleidrott

Författarprofil: Jussi Ansala

Du kanske också är intresserad av

 • Högskolan i rörelse-verksamheten stöder långvarigt och omfattande välbefinnande

  Publicerat:

  Hur syns Högskolan i rörelse-verksamheten i studerandes vardag och varför bodre verksamhetens finansiering tryggas även i framtiden? I Studerandenas Idrottsförbunds valbloggseries andra del skriver sakkunnig inom högskoleidrott Anni Liina Ikonen om Högskolan i rörelse-verksamhetens betydelse.

  Läs mer om artikeln: Högskolan i rörelse-verksamheten stöder långvarigt och omfattande välbefinnande

 • Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

  Publicerat:

  Studerandenas problem döljs bakom narrativet om att klara sig, och det beror på att de är unga, skriver OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas. I riksdagsvalet för förbundet en kampanj för att studerandena ska identifieras som sin egen grupp i lagstiftningen om motionsfrämjande.

  Läs mer om artikeln: Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

 • En tävling mellan högskoleidrotten och beslutsfattarna på Medborgartorget 22.2

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) riksdagsvalkampanj "Liikuttavan arvokas" inleds med ett gemensamt jippo den 22 februari klockan 14, då studie- och arbetsdagen avbryts i 54 minuter för rörelse. På Medborgartorget i Helsingfors kan man delta i en gemensam motionsstund samt följa tävlingen mellan ett lag som representerar högskoleidrotten och ett lag som representerar beslutsfattare.

  Läs mer om artikeln: En tävling mellan högskoleidrotten och beslutsfattarna på Medborgartorget 22.2