OLL:n #liikkuvaopiskeluNYT -vaalipaneeli: puolueet kannattavat Liikkuva opiskelu -ohjelman laajentamista korkeakouluihin tulevalla vaalikaudella

Opiskelijoiden Liikuntaliitto järjesti 13.3. liikunnallisen eduskuntavaalipaneelin ravintola Lasipalatsin Palmuhuoneessa Helsingissä. #liikkuvaopiskeluNYT -nimeä kantaneessa paneelikeskustelussa pureuduttiin haasteisiin ja ratkaisuihin korkeakoulujen liikunnallistamiseksi. Paneelissa keskustelijoina olivat kansanedustajat Paavo Arhinmäki (vas.), Ritva Elomaa (ps.), Johanna Karimäki (vihr.), Hanna Kosonen (kesk.), Sari Multala (kok.) ja Joona Räsänen (sd.). Paneelin vetäjinä toimivat korkeakoululiikunnan erityisasiantuntijamme Jussi Ansala ja OLL:n vuoden 2018 puheenjohtaja Soile Koski-Aho.

Paneelikeskustelussa ratkottiin sekä yleisiä, koko yhteiskuntaa koskettavia liikuntakysymyksiä että korkeakoulu- ja opiskelijaliikunnan erityiskysymyksiä. Yleisten kysymysten osalta erityistä mielenkiintoa herätti menneellä vaalikaudella valmisteltu liikuntapoliittinen selonteko ja selonteon sisältämät toimenpide-ehdotukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki panelistimme kannattivat liikuntapoliittisen selonteon toteuttamista tulevalla vaalikaudella jotta liikkumattomuudesta aiheutuvat terveysongelmat ja kustannukset saadaan laskuun. Panelistit olivat myös yksimielisiä siitä, että liikkumattomuushaasteen voittamiseksi täytyy käyttää veikkausvoittovarojen lisäksi myös yleiskatteellisia budjettivaroja.

Korkeakoululiikunnan kehittämisen osalta kaikkien panelistien kanta oli selvä: Liikkuva opiskelu -ohjelma tulee laajentaa myös korkeakouluihin. Joona Räsänen (sd.) totesi, että ohjelman aito laajentaminen vaatii tuekseen aina myös kunnon resurssoinnin. Lisäksi huoli vähiten liikkuvista opiskelijoista ja heidän tavoittamisestaan yhdisti panelisteja. Tässä yhteydessä Sari Multala (kok.) korosti Liikkuva opiskelu -ohjelman merkitystä toimintakulttuurin muutoksen moottorina. YTHS:n laajentuminen koko korkea-asteelle katsottiin myös oivallisena tilaisuutena edistää opiskelijoiden fyysistä hyvinvointia osana opiskelijoiden terveyspalveluja. Johanna Karimäki (vihr.) ja Kike Elomaa (ps.) tähdensivät, että kaikissa Suomen korkeakouluissa tulee olla hyvät ja yhdenvertaiset liikuntapalvelut.

Ajatus liikuntapalvelujen kirjaamisesta suoraan korkeakoululakeihin sai myös kannatusta panelistien keskuudessa. Esimerkiksi Hanna Kosonen (kesk.) oli valmis kirjaamaan liikuntapalvelut korkeakoululakiin. Lakiin kirjaamista perusteltiin muun muassa sillä, että se on ainoa tapa varmistua liikuntapalveluiden järjestämisestä korkeakouluissa. Myös muut panelistit olivat kiinnostuneita ideasta. Esimerkiksi Paavo Arhinmäki (vas.) totesi, että asiaa kannattaisi jatkoselvittää tulevalla vaalikaudella.

Paneelin yhteydessä julkistimme #liikkuvaopiskeluNYT ja #perseetpenkistä -eduskuntavaalivideomme. OLL:n yhteistyössä opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa tekemä video on katsottavissa YouTubesta.

Paneelissa esittämämme video on osa vaalivideoiden sarjaa. Muut vaalivideot näet sekä YouTube-kanavaltamme että sosiaalisen median kanaviltamme. Pääsimme myös yllättämään panelistimme yllätyskyykyllä. Katso videolta kuinka kyykky sujui panelisteiltamme!

Paneelin päätteeksi OLL:n puheenjohtaja Joonas Suikula välitti liiton terveiset päättäjille ja tulevalle eduskunnalle. Suikula korosti puheessaan että korkeakouluja tulee tukea opiskelijoiden fyysisen hyvinvoinnin edistämisessä etenkin Liikkuva opiskelu -ohjelman ja riittävän rahoituksen kautta.

Tallenne paneelista on katsottavissa täältä.

#liikkuvaopiskeluNYT -vaalipaneeli on osa OLL:n eduskuntavaalikampanjaa. Tavoitteenamme on saada Liikkuva opiskelu -ohjelma korkea-asteelle.

Jussi Ansala

Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija

Kirjoittajaprofiili: Jussi Ansala

Sinua voisi kiinnostaa myös