OLL:s hälsning till halvtidsöverläggningen: Nu är det inte tid att skära ner på idrott och motion!

Publicerat: Kategori: Ställningstagande Taggar:

Behovet av att satsa på de studerandes motion och välbefinnande framhävs mitt under coronaepidemin. Studerandenas Idrottsförbund (OLL) påminner regeringen som förhandlar om planen för de offentliga finanserna att satsningen på de studerandes välbefinnande är en satsning på framtiden. Vi anser inte att det är rätt tidpunkt att skära ner på idrott och motion, utan nu är det snarare tid att satsa på det.

Samhället orsakas årligen över tre miljarder euro i kostnader för att folk rör på sig för lite. I framtiden kommer kostnaderna inte att sjunka när motionerandet minskar och befolkningen åldras. Man bör därför satsa på barns och ungas motion för att undvika detta, och i regeringsprogrammet finns också en skrivning om att den totala aktiviteten ska höjas. Vetenskapsminister Saarikko har krävt att högskolorna ska vidta åtgärder för att förbättra de studerandes välbefinnande. Utöver ord bör också pengar riktas till detta arbete.

”Pengar som investeras i motion betalar sig mångdubbelt tillbaka. Nu behövs satsningar på välbefinnande och motion”, konstaterar OLL:s ordförande Julia Tuuri.

Programmet Skolan i rörelse är ett bra exempel på hur vi med hjälp av idrott och motion kan påverka barns och ungas lärande, välbefinnande och känsla av gemenskap på ett positivt sätt. Programmet har utvidgats till att omfatta även högre utbildning, men har ännu inte nått alla högskolor.

“Utöver programmet ”Högskolan i rörelse” behövs det arbete för att främja de studerandes lokala möjligheter att röra på sig samt resurser för att nå och inspirera de studerande till motion och idrott. Den inledande ansträngningen har varit stor, och den väg som den stakat ut får inte med jämna mellanrum raseras”, påpekar ordförande Tuuri.

Du kanske också är intresserad av