Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte: Högskolornas studerande och idrottstjänster är coronapandemins förlorare

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) anser att högskolestuderandena är coronapandemins förlorare. Högskoleidrotten, Högskolan i rörelse-verksamheten och andra strukturer som stöder välbefinnande i studierna bör stärkas inför eventuella framtida kriser, konstaterade OLL under sitt förbundsmöte som hölls i Kuortane den 10–11 november.

– I och med att coronapandemin och restriktionerna fortsätter kräver de besvikna och utmattade högskolestuderandena att deras situation ska beaktas med samma allvar som övriga studerandes. I offentligheten uttrycks det ändå mest oro för närundervisningen och studerandenas välbefinnande på andra stadiet, medan högskolestuderandena stämplades som spritångande festprissar som äventyrar coronasäkerheten, påpekar OLL:s ordförande Julia Tuuri.

– Vilken osynlig gräns är det som överskrids när studerandena flyttar från andra stadiet till högskolorna? ”Försök orka” som hördes från ministrarna var inte till särskilt stor hjälp för yrkeshögskole- och universitetsstuderandena som kämpar ensamma med sina distansstudier, fortsätter Tuuri.

Högskoleidrotten måste stärkas

Högskoleidrotten var också en av coronapandemins förlorare, fastän den står för en stor del av unga vuxnas dagliga motion och stöder både den fysiska och psykiska orken. Högskoleidrottens arrangörer kunde ändå inte ansöka om samma offentliga coronaunderstöd som andra aktörer inom idrottssektorn och de beaktades inte alls i statens idrottsråds coronautredning.

Enligt OLL:s egna utredningar har coronapandemin försvårat verksamheten för alla högskolors idrottstjänster betydligt sedan våren 2020. Detta har inte förbättrat situationen vi hade före pandemin, då majoriteten av studerandena satt mer än tio timmar per dag och inte rörde på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa.

– Samma verksamhetsmöjligheter måste tryggas för högskolornas idrottstjänster som för övriga idrottstjänster. Finansieringen för Högskolan i rörelse-verksamheten måste också tryggas på lång sikt, på samma sätt som de övriga I rörelse-programmen, kräver Essi Lumme, som valts till OLL:s ordförande för 2022.

– Högskoleidrotten och ökad fysisk aktivitet i studievardagen utgör inte bara utgifter, utan också investeringar i samhörigheten och välbefinnande för framtidens arbetstagare, konstaterar Lumme.

Mer information

Julia Tuuri, ordförande
044 780 0211

Essi Lumme, ordförande 2022
044 780 0216

Du kanske också är intresserad av