Riksdagens kulturutskott hörde OLL om idrottspolitiska redogörelsen

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Riksdagens kulturutskott bjöd in Studerandenas Idrottsförbund till ett diskussionsmöte om historiens första Idrottspolitiska redogörelse den 24 januari 2019.

Den Idrottspolitiska redogörelsen drar upp riktlinjerna för idrottspolitiken i Finland under kommande år. Vid samma möte var, utöver OLL, bland annat Finlands olympiska kommitté och Paralympiska kommittén representerade.

Under diskussionsmötet poängterade OLL särskilt att programmet Skolan/Studier i rörelse ska utvidgas till högre stadiet. I redogörelsen föreslås att programmet Studier i rörelse ska utvidgas till att omfatta högskolorna under åren 2022–2024 med en årlig satsning om 3–4 miljoner euro. OLL anser att förslaget annars är bra, men utvidgningen ska absolut genomföras redan i början av år 2020.

Mer information: Sakkunnig inom högskoleidrott Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi , +358 (0)44 780 0214

Jussi Ansala

Specialsakkunnig inom högskoleidrott

Författarprofil: Jussi Ansala

Du kanske också är intresserad av