Riksdagens kulturutskott hörde OLL om idrottspolitiska redogörelsen

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Riksdagens kulturutskott bjöd in Studerandenas Idrottsförbund till ett diskussionsmöte om historiens första Idrottspolitiska redogörelse den 24 januari 2019.

Den Idrottspolitiska redogörelsen drar upp riktlinjerna för idrottspolitiken i Finland under kommande år. Vid samma möte var, utöver OLL, bland annat Finlands olympiska kommitté och Paralympiska kommittén representerade.

Under diskussionsmötet poängterade OLL särskilt att programmet Skolan/Studier i rörelse ska utvidgas till högre stadiet. I redogörelsen föreslås att programmet Studier i rörelse ska utvidgas till att omfatta högskolorna under åren 2022–2024 med en årlig satsning om 3–4 miljoner euro. OLL anser att förslaget annars är bra, men utvidgningen ska absolut genomföras redan i början av år 2020.

Mer information: Sakkunnig inom högskoleidrott Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi , +358 (0)44 780 0214

Jussi Ansala

Specialsakkunnig inom högskoleidrott

Författarprofil: Jussi Ansala

Du kanske också är intresserad av

 • Sanna-Maria Ahl: Kommunalvalet – frågor som gäller just dig

  Publicerat:

  Kommunalvalet, det mindre kända syskonet till riksdagsvalet. Du har väl redan hört? Har du röstat? Eller har du låtit bli att rösta eftersom du redan röstade i det ”riktiga” valet?

  Läs mer om artikeln: Sanna-Maria Ahl: Kommunalvalet – frågor som gäller just dig

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • Arbetsgruppssökning: Kom och planera framtiden med Studerandenas Idrottsförbund!

  Publicerat:

  OLLs styrelse har beslutat att inrätta en arbetsgrupp för medlemskap och en sparringgrupp för idrottspolitiska dokument. Läs mer nedan och ansök till grupper senast 12.3.2021!

  Läs mer om artikeln: Arbetsgruppssökning: Kom och planera framtiden med Studerandenas Idrottsförbund!