Mer pengar, vardagsaktivitet och jämlikhet i idrotten – här är Studerandenas Idrottsförbunds nya mål

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) mål är en tillräckligt finansierad högskola i rörelse, där alla studerande har jämlik tillgång till idrottstjänster och möjligheter till vardagsaktivitet. Så kan man sammanfatta förbundets nya idrottspolitiska policydokument, som godkändes under förbundsmötet i Kuortane den 11 november.

I den uppdaterade versionen lades begreppet ”högskola i rörelse” i spetsen av OLL:s viktigaste påverkansdokument. Det innebär en högskola där studerandena rör på sig tillräckligt inom de traditionella idrottstjänsterna, men också på campusen, under föreläsningarna, på vägen till studierna och var som helst i sin vardag. I praktiken betyder det till exempel att ta pauser från stillasittandet, att röra på sig medan man lyssnar på ljudböcker och podcasts, samt olika aktiverande sporrar i högskolans utrymmen.

”Man bör främja studerandenas fysiska aktivitet och välbefinnande också utanför högskolornas lokaler. Det är viktigt att satsa på förutsättningarna för fysisk aktivitet på campusen, möjligheter till närmotion kring studerandebostäderna, samt studerandehälsovården. För att man ska kunna stöda studerandens välbefinnande på ett omfattande sätt krävs ett smidigt samarbete mellan olika aktörer”, betonar Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott hos OLL.

I policydokumentet lyfter man också fram idrottsmöjligheter på webben som skapades under coronatiden, och som man vill bevara som en del av ”det nya normala”. Dessutom beaktas kraven som ställs av idrottande studerandes dubbelkarriärer i dokumentet. OLL har som mål att få alla högskolor att förbinda sig till kriterierna för dubbelkarriärer, som Olympiska kommittén håller på att utarbeta.

Vid sidan om högskolan i rörelse ingår idrottens tillgänglighet, jämlikhet och finansiering också i policydokumentets bärande teman. OLL fäster uppmärksamhet vid att avskaffa multipel diskriminering i högskole- och studerandeidrottens lokaler, evenemang och organisationer. I policydokumentet behandlas finansieringen ur myndigheternas och studerandens egen ekonomis perspektiv.

”Ingen ifrågasätter hur viktig motionen är, men dess finansiering är alltid osäker. Vi kräver att den statliga finansieringen för idrott ska höjas till minst samma nivå som 2020, och att högskolan i rörelse-verksamhetens finansiering tryggas på lång sikt. På vardagsnivå kan kommunerna påverka studerandenas fysiska aktivitet genom att sätta förmånliga priser på idrottstjänsterna”, konstaterar vice ordförande Essi Lumme, som valdes till OLL:s ordförande för 2022.

I samband med uppdateringen fastställdes också policydokumentets giltighetstid. Det bestämdes att nästa uppdatering ska göras 2026. Det nya policydokumentet kan läsas på förbundets webbplats.

Ytterligare information

Essi Lumme, vice ordförande (ordförande 2022)
essi.lumme@oll.fi
044 780 0216

Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott
jussi.ansala@oll.fi
044 780 0214

Deltagare i OLL förbundsmöte i gruppbild.
Deltagare i OLL förbundsmöte i gruppbild.

Du kanske också är intresserad av