Studerandenas Idrottsförbund kräver jämlikhet i högskolornas idrottstjänster

Publicerat: Kategori: Ställningstagande Taggar:

Jämlikheten, likabehandlingen och tryggheten inom högskoleidrotten måste förbättras, kräver Studerandenas Idrottsförbund (OLL) under sitt förbundsmöte, som hålls i Tammerfors de 8–9 november. Förbundet, som håller på att förbereda sig inför förbundets hundraårsjubileum, bjuder högskolegemenskaperna att bygga en jämlik högskola i rörelse tillsammans.

Likabehandlingen uppfylls inte på nationell nivå, utan idrottstjänsternas kvalitet varierar mellan olika högskolor och orter. OLL kräver att Finlands regering inför ekonomiska incitament för främjande av fysisk aktivitet i högskolor och tjänsteutveckling. Därtill kräver OLL att regeringen drar tillbaka höjningarna av mervärdesskatt för idrottstjänster.

”Incitament behövs också för att öka samarbetet mellan högskolorna så att till exempel flerformsstuderande kan använda idrottstjänsterna på ett flexibelt sätt på sin egen ort”, konstaterar förbundets ordförande Emilia Junnila.

Ur den enskilda studerandens perspektiv har upplevelsen av olikvärdighet en betydande inverkan på välbefinnandet, och den kan också leda till mindre fysisk aktivitet. Motion diskuteras ofta ur normativa utgångspunkter ur sådana personers perspektiv som inte har funktionsnedsättningar och som motsvarar normen. För att förbättra likabehandlingen måste tillgänglighet förstås i ordets breda betydelse.

”I tillgängliga tjänster är det inte endast fråga om hur höga trösklarna är eller hur mycket ramperna lutar, utan likaså om lokalernas, anvisningarnas och verksamhetssättens lämplighet till exempel för studerande som är neurodivergenta eller lever med olika typer av sensorisk överkänslighet”, säger Mio Kortelainen, som valdes till förbundets ordförande för 2024.

OLL vill tillsammans med högskolegemenskaperna se till att varje studerande har möjlighet att ha en motionsinriktad livsstil utan att vara rädd för att bli utsatt för diskriminering eller trakasserier. Som bäst håller förbundet på att tillsammans med aktörer inom högskoleidrotten utveckla principer för tryggare rum, som förbundet bjuder högskolorna att förbinda sig till. Principerna kommer att publiceras nästa år som en del av jubileumsårets program, då OLL, som grundades 1924, firar den finländska studerandeidrottens hundraåriga historia.

”Att skapa trygga rum för alla har en nära koppling till att sluta göra alla slags antaganden. Vi kan inte veta om någon annans erfarenheter, kön eller funktionsförmåga, så det är väsentligt att vara beredd på att ändra på sina uppfattningar”, kommenterar ordförande Junnila.

Ytterligare information:

Ordförande Emilia Junnila
emilia.junnila@oll.fi,
+358 44 7800 210

Generalsekreterare, Niko Peltokangas
niko.peltokangas@oll.fi
+358 44 780 0210

Du kanske också är intresserad av