Lisää rahaa, arkiaktiivisuutta ja yhdenvertaisuutta liikuntaan – tässä ovat Opiskelijoiden liikuntaliiton uudet tavoitteet

Julkaistu: Kategoria: Tiedote Asiasanat:

Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) tavoitteena on riittävästi rahoitettu liikkuva korkeakoulu, jossa liikuntapalvelut ja mahdollisuudet arkiaktiivisuuteen ovat yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa. Näin voidaan tiivistää liiton uusi liikuntapoliittinen linjapaperi, joka hyväksyttiin liittokokouksessa Kuortaneella 11. marraskuuta.

Päivityksessä OLL:n tärkeimmän vaikuttamisasiakirjan kärkeen nostettiin ‘liikkuvan korkeakoulun’ käsite. Se tarkoittaa korkeakoulua, jossa opiskelijat liikkuvat riittävästi paitsi perinteisten liikuntapalvelujen parissa myös kampuksilla, luennoilla, koulumatkoilla ja missä tahansa arjessaan. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi paikallaanolon tauottamista, liikkumista äänikirjoja ja podcasteja kuunnellen sekä erilaisia aktivoivia virikkeitä korkeakoulujen tiloissa.

“Opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia tulee edistää myös korkeakoulutilojen ulkopuolella. On tärkeää panostaa liikkumisen edellytyksiin kampuksilla, opiskelija-asuntojen lähiliikuntamahdollisuuksiin sekä opiskelijaterveydenhuoltoon. Opiskelijan hyvinvoinnin kattava tukeminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, painottaa OLL:n korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala.

Linjapaperissa nostetaan myös esiin korona-aikana syntyneet online-liikuntamahdollisuudet, jotka halutaan säilyttää osana “uutta normaalia”. Lisäksi asiakirjassa huomioidaan opiskelijaurheilijoiden kaksoisuran vaatimukset. OLL:n tavoitteena on saada kaikki korkeakoulut sitoutumaan Olympiakomitean rakenteilla oleviin kaksoisurakriteereihin.

Liikkuvan korkeakoulun ohella linjapaperin kantavia teemoja ovat liikunnan saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä rahoitus. OLL:n kiinnittää huomiota moniperusteisen syrjinnän kitkemiseen korkeakoulu- ja opiskelijaliikunnan tiloissa, tapahtumissa ja järjestöissä. Rahoitusta linjapaperissa käsitellään julkisen vallan ja opiskelijan oman talouden kannalta.

“Kukaan ei kyseenalaista liikunnan tärkeyttä, mutta sen rahoitus on jatkuvasti epävarmaa. Vaadimme, että liikunnan valtionrahoitus nostetaan vähintään vuoden 2020 tasolle ja liikkuva korkeakoulu -toiminnan pitkäaikainen rahoitus turvataan. Arjen tasolla kunnat voivat vaikuttaa opiskelijoiden liikkumiseen liikuntapalvelujen edullisilla hinnoilla”, toteaa varapuheenjohtaja Essi Lumme, joka valittiin OLL:n puheenjohtajaksi vuodelle 2022.

Linjapaperille määriteltiin päivityksen yhteydessä myös voimassaoloaika. Sen mukaan uusi päivitys tehdään vuonna 2026. Uusi linjapaperi on luettavissa liiton verkkosivuilla.

Lisätietoja

Essi Lumme, varapuheenjohtaja (puheenjohtaja 2022)
essi.lumme@oll.fi
044 780 0216

Jussi Ansala, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija
jussi.ansala@oll.fi
044 780 0214

OLL:n liittokokouksen osallistujat ryhmäkuvassa.
OLL:n liittokokouksen osallistujat ryhmäkuvassa.

Sinua voisi kiinnostaa myös