Studerandenas Idrottsförbund: Efter corona behöver studentidrotten pengar, inte nedskärningar

Publicerat: Kategori: Ställningstagande Taggar:

Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) förbundsmöte kräver att högskolor säkrar finansieringen av idrottstjänsterna efter coronakrisen. Idrottstjänster främjar högskolestuderandes fysiska och sociala välbefinnande och ork på ett betydande sätt. Även små nedskärningar skulle ha en omåttligt stor påverkan på små budgeter.

”Statens idrottsrådets utredning påpekar att det är viktigt att stödja motion och idrott även under kristiden. Mindre fysiskt aktiva personer och personer med låg socioekonomisk status, såsom studerande, behöver speciellt stöd”, konstaterar OLL:s avgående ordförande Antti Pentikäinen.

Högskolornas idrottstjänster erbjuder över 250 000 studerande möjligheter till motion och idrott. Statens idrottsråd glömde dock bort högskolornas idrottsväsen i den ovannämnda utredningen, så OLL gjorde sin egen undersökning under hösten. Inte ett enda idrottsväsen som tog del i undersökningen fungerade som normalt under vårens begränsningar. Upp till 45 procent av verksamheten stod helt stilla.

OLL:s undersökning lyfte även fram gemenskapsperspektivet. Även om övergången till att använda distansförbindelser gick till relativt smärtfritt, känner vi den sociala gemenskapen inte på samma sätt på distans som när vi spelar bollspel organiserade av idrottstjänsterna.

När coronabegränsningarna fortfarande håller antalet idrottstjänsternas användare lågt, orsakar det redan befintliga trycket på nedskärningar i högskolor en stor risk för finansieringen av tjänsterna och kvalitén av verksamheten. Mångsidiga idrottstjänster främjar dock studerandenas gemenskap, hälsa och ork – precis de välbefinnandets delområden som hotas av coronakrisen.

”Nedskärningar i högskoleidrotten skulle stå studerandenas välbefinnande och arbetsförmåga dyrt. I stället för att skära ned finansieringen ska statsförvaltningen tilldela de här tjänsterna speciellt stöd som den övriga idrottssektorn redan har fått, så att vi kan stödja välbefinnande och gemenskapsanda ännu bättre under coronatiden”, säger Julia Tuuri, som valdes till OLL:s ordförande för 2021.

Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte hölls 18–19 november. Det var första gången mötet hölls på distans.

OLL:s ordförande 2020 Antti Pentikäinen.

Mer information:

Antti Pentikäinen, ordförande, antti.pentikainen@oll.fi, tfn +358 44 780 0211

Julia Tuuri, OLL:s ordförande 2021, julia.tuuri@helga.fi, +358 50 518 5657

Du kanske också är intresserad av

 • Essi Lumme: Studerande måste hållas informerade om fortsatta coronarestriktioner

  Publicerat:

  Högskolestuderande håller på att återvända till studierna. Samtidigt återvänder många studerande från sommarsemester till vardagsrutiner, såsom till högskoleidrott. Alla högskolestuderande kan ändå inte inleda höstens studier på campus. På grund av coronan finns det restriktioner på olika nivåer runt om i Finland, vilket också medför utmaningar för att organisera högskoleidrott.

  Läs mer om artikeln: Essi Lumme: Studerande måste hållas informerade om fortsatta coronarestriktioner

 • Julia Tuuri: OLL:s policydokument och etiska regler kommer att behandlas vid förbundsmötet – men vem väljs till nästa års styrelse?

  Publicerat:

  Förbundsmötet är ett av de viktigaste och mest spännande årliga evenemangen för Studerandenas Idrottsförbund. OLL:s medlemsorganisationer runt om i Finland samlas till förbundsmötet för att besluta om förbundets viktigaste frågor. Under mötet kommer vi bland annat att ha spännande omröstningar, träffa nya och gamla bekanta och föra inspirerande diskussioner.

  Läs mer om artikeln: Julia Tuuri: OLL:s policydokument och etiska regler kommer att behandlas vid förbundsmötet – men vem väljs till nästa års styrelse?

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp