Student nyhetsbrev 4/2022

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Från student nyhetsbrev du kan plocka upp nyheter av intresse för dig eller högskolestudenter i din organisations kommunikation.

Underteckna medborgarinitiativet som stöd för lagstadgade psykolog- och kuratorstjänster!

Medborgarinitiativet Studerandevård för alla föreslår att högskolestuderandenas jämlika psykolog- och kuratorstjänster ska tryggas genom lagstiftning. För tillfället bekostar en del av utbildningsanordnarna tjänsterna själva, men tjänsterna varierar i olika delar av landet.

Bekanta dig med initiativet och underteckna det här!

Hitta tips för studerandenas välbefinnande i infobanken

Vare sig du är en ny eller mer erfaren studerande kan du hitta tips för hur du kan upprätthålla din studieförmåga på Studerandenas Idrottsförbunds webbplats. Bekanta dig till exempel med en aktivare studievardag (på finska) eller titta på videor om andningens roll (på finska) i att stöda ditt välbefinnande! Vi kompletterar Högskolan i rörelse-infobanken med studie- och intressebevakningstips som vi samlar in i vår verksamhet för både studerandenas och studerandeorganisationernas bruk.

Du kanske också är intresserad av