Student nyhetsbrev 4/2022

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Från student nyhetsbrev du kan plocka upp nyheter av intresse för dig eller högskolestudenter i din organisations kommunikation.

Underteckna medborgarinitiativet som stöd för lagstadgade psykolog- och kuratorstjänster!

Medborgarinitiativet Studerandevård för alla föreslår att högskolestuderandenas jämlika psykolog- och kuratorstjänster ska tryggas genom lagstiftning. För tillfället bekostar en del av utbildningsanordnarna tjänsterna själva, men tjänsterna varierar i olika delar av landet.

Bekanta dig med initiativet och underteckna det här!

Hitta tips för studerandenas välbefinnande i infobanken

Vare sig du är en ny eller mer erfaren studerande kan du hitta tips för hur du kan upprätthålla din studieförmåga på Studerandenas Idrottsförbunds webbplats. Bekanta dig till exempel med en aktivare studievardag (på finska) eller titta på videor om andningens roll (på finska) i att stöda ditt välbefinnande! Vi kompletterar Högskolan i rörelse-infobanken med studie- och intressebevakningstips som vi samlar in i vår verksamhet för både studerandenas och studerandeorganisationernas bruk.

Du kanske också är intresserad av

 • Hej studentidrottsförening, ansök om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet!

  Publicerat:

  Utvecklingsstödet för föreningsverksamheten (föreningsstöd) är avsett att ge barn och unga fler motions- och idrottsmöjligheter samt att utveckla mångsidig organiserad idrott och motion. Föreningsstödet beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

  Läs mer om artikeln: Hej studentidrottsförening, ansök om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet!

 • Liikkeestä voimaa -somekampanja kannustaa suomalaiset liikkeelle

  Publicerat:

  Varusmiesliiton, Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Sotilasurheiluliiton yhteiskampanjan tarkoituksena on rohkaista suomalaisia liikkumaan itselleen sopivalla tavalla toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kampanjan suojelijoina toimivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja liikuntaministeri Sandra Bergqvist.

  Läs mer om artikeln: Liikkeestä voimaa -somekampanja kannustaa suomalaiset liikkeelle

 • #Liikkumalla työkykyä nyt -teemaviikko

  Publicerat:

  Liikkumalla työkykyä nyt on Opiskelijoiden Liikuntaliiton, Liikkuva opiskelu -ohjelman sekä muiden eri yhteiskunnallisten toimijoiden yhteinen työkykyä edistävä kampanja. Kampanja järjestetään 18.–22.9.2023.

  Läs mer om artikeln: #Liikkumalla työkykyä nyt -teemaviikko