Essi Lumme: Det lönar sig att beakta högskolestuderande i kommunens idrottsbeslut

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Under studietiden letar vi efter möjligheter att utvidga våra nätverk också tvärvetenskapligt inför arbetslivet. Under studierna får vi alla flera nya kompisrelationer. Alltför ofta sker mötena och nätverkandet på olika fester. Det vore fint om vi kunde stärka idrottens roll i nätverkandet och i att upprätthålla kamratrelationer.

Den lättaste lösningen är kommunernas idrottslokaler och -möjligheter samt platserna för utomhusidrott som byggs nära högskolorna. Om vi kan förbättra studerandenas idrottsmöjligheter, kunde de bli ett betydelsefullt alternativ för allt fler att motionera tillsammans med andra. Vad vore ett bättre tillfälle att tillbringa tid med kompisar och bekanta sig med nya människor än i samband med idrott!

Det här kräver att högskolestuderandena beaktas som en användargrupp. Till exempel studierabatter förbättrar studerandenas idrottsmöjligheter då tröskeln för att röra på sig sänks och de förmånliga tjänster som kommunen erbjuder blir ett verkligt alternativ för att motionera. Inom de kommunala tjänsterna kan studerandena också idrotta tillsammans med en kompis som redan utexaminerats eller som de träffat på sommarjobbet. De gemensamma idrottsstunderna kan bli en rutin som de fortsätter med efter studierna.

Under gemensamma turer för studerande kan vi å andra sidan skapa gemenskapsanda. Då ännu områdets alla studerande kan delta i verksamheten oberoende av högskola blir nätverkandet ännu mer tvärvetenskapligt. Det lönar sig att sträcka tjänsterna till både studerande vid det lokala universitetet och den lokala yrkeshögskolan och till personer från andra orter som råkar bo i kommunen.

Det är viktigt att komma ihåg att stöd för högskolestuderandenas motion inte endast är att sätta pengar på banken med tanke på friska arbetsår. Genom att främja idrott stöder vi uppkomsten av högskolestuderandenas arbetslivsnätverk och deras psykiska hälsa under studietiden. Med hjälp av idrotten kan kommunen stöda högskolestuderandenas välbefinnande på ett mycket heltäckande sätt.

Essi Lumme

Skribenten är OLL:s vice ordförande.

Essi Lumme (bild: Aro Keipi)

Du kanske också är intresserad av