Essi Lumme: Korkeakouluopiskelijat kannattaa huomioida kunnan liikuntapäätöksissä!

Julkaistu: Kategoria: Blogi Asiasanat:

Opiskeluaikana etsimme mahdollisuuksia laajentaa verkostojamme työelämää varten myös poikkitieteellisesti. Jokaiselle meistä syntyy opiskeluiden aikana useita uusia kaverisuhteita. Liian usein kohtaaminen ja verkostoituminen tapahtuu erilaisissa bileissä. Olisi hienoa, jos saisimme vahvistettua liikunnan roolia verkostoitumisessa ja ystävyyssuhteiden ylläpitämisessä.

Helpoin ratkaisu ovat kuntien liikuntatilat ja -mahdollisuudet sekä korkeakoulujen läheisyyteen rakennettavat ulkoliikuntapaikat. Jos saamme parannettua opiskelijoille suunnattuja liikuntamahdollisuuksia, niistä voi tulla yhä useammalle varteenotettava vaihtoehto liikkua yhdessä muiden kanssa. Mikäpä olisi parempi paikka viettää aikaa kavereiden kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin kuin liikunnan parissa!

Tämä vaatii korkeakouluopiskelijoiden huomioimista liikunnan käyttäjäryhmänä. Esimerkiksi opiskelija-alennukset parantavat heidän liikuntamahdollisuuksiaan, kun liikkeelle lähtemisen kynnys madaltuu ja kunnan tarjoamista edullisista palveluista tulee aito vaihtoehto liikkua. Kunnallisten palveluiden parissa opiskelijat voivat myös liikkua jo valmistuneen tai kesätöissä tapaamansa ystävänsä kanssa. Yhteisestä liikuntahetkistä voikin syntyä rutiini, jota jatketaan opiskelujen jälkeen.

Opiskelijoiden yhteisillä vuoroilla luodaan puolestaan yhteisöllisyyttä. Vielä kun alueen kaikki opiskelijat voivat osallistua toimintaan korkeakoulusta riippumatta, verkostoituminen on entistä poikkitieteellisempää. Palvelut kannattaakin ulottaa niin paikallisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille kuin ulkopaikkakuntalaisille, jotka sattuvat asumaan paikkakunnalla.

On tärkeää muistaa, ettei korkeakouluopiskelijoiden liikunnan tukeminen ole vain rahan laittamista pankkiin terveitä työvuosia ajatellen. Liikuntaa edistämällä tuemme korkeakouluopiskelijan työelämäverkostojen syntymistä sekä opintojen aikaista mielenterveyttä. Liikunnan avulla kunta voi tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia hyvin kokonaisvaltaisesti.

Essi Lumme

Kirjoittaja on OLL:n varapuheenjohtaja.

Essi Lumme, kuvaaja Aaro Keipi

Parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä -kuntavaalikampanja on viiden korkeakouluopiskelijoita edustavan järjestön yhteinen kuntavaalikampanja, jonka tarkoituksena on kannustaa nuoria äänestämään. Kuntavaaliaiheinen blogisarja on yksi kampanjan viestinnällisistä keinoista. Kuntavaalikampanjassa ovat mukana Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL), Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, STTK-Opiskelijat sekä Akavan opiskelijat.

Sinua voisi kiinnostaa myös